Markant Lochristi : ‘Medische en Juridische Aspecten van Dementie’

 
woensdag, 20 oktober, 2021 -
19:30 tot 22:00
Fazantenhof Lochristi

‘Medische en Juridische Aspecten van Dementie’ vertaald in mensentaal, met voorbeelden uit de praktijk en oplossingsgericht - sprekers Erik Langerock (advocaat) & Dr. Anna Vakaet (Neuropsychiater)

Dhr. Erik Langerock (advocaat) beantwoordt :
♥️ Hoe kan iemand onbekwaam verklaard worden?
♥️ Kunnen personen met dementie een testament opstellen?
♥️ Vervangt de zorgvolmacht de bewindvoering?
♥️ Hoe omgaan met het beroepsgeheim bij dementie?
♥️ Hoe kunnen personen met dementie het best beschermd worden?

Dr. Anna Vakaet (Neuropsychiater) beantwoordt :
♥️ Maakt dementie onbekwaam?
♥️ Mag ik rijden als ik dement ben?
♥️ s een gewone volmacht voldoende voor mijn demente ouders?
♥️ Moet dementie meegedeeld worden aan de verzekeraar?
♥️ Kan een demente zelf zijn/haar patiëntenrechten uitoefenen?