De Lootse dreven

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Stierendreef Lochristi

© JMDB

Er rest ons nog zo weinig landschappelijke authenticiteit binnen de gemeentegrenzen dat we steevast overal dezelfde dreef zien opduiken.

Mocht ik noteren hoeveel keer de Rozelaredreef en Kasteeldreef in beeld komen op sociale en andere media, dan had ik op relatief korte tijd een heel woud bijeen gevinkt. Dat deze met dubbele rijen populieren afgezoomde dreven beschermd dorpszicht zijn, vind ik maar terecht, ze zijn mooi en verdienen het zeker om de volgende generaties de kans te geven te genieten van deze houten kathedralen.

Door hun klassering blijven deze strookjes restnatuur meteen ook uit de klauwen van projectontwikkelaars. Het soort mensen waarvan geweten is dat ze als aasgieren hardnekkig blijven cirkelen boven ieder niet verkaveld stukje grond. Okay, er worden nog initiatieven genomen zoals het in ere herstellen van oude kerk- en buurtwegels, door er een laag beton over uit smeren. Grijze linten die zich als compensatie voor de landschappelijke kaalslag doorheen door monoculturen ingenomen velden slingeren.

Bon, ik wijk af van het rechte pad, wil het aldus nog even hebben over de Lootse dreven die zich, zoals gezegd, door menig fotolens laten vangen. Een vaststelling die er niet alleen op wijst dat we met z’n allen vissen in dezelfde vijver, maar eveneens iets zegt over de nog resterende hoeveelheid idyllische plekjes binnen onze bloeiende gemeente!