Een decennium Lochristi

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

dscf0832Yves Deswaene is nu 10 jaar of één decennium burgemeester. De eerste 6 jaar leidde hij een gemengde ploeg. Sinds 2007 is het alleen Open VLD die hier de bestuurlijke meerderheid vormt.

Met hem kijken we in de achteruitkijkspiegel naar tien voor hem belangrijke onderwerpen. Alle 10 vergezeld van een foto uit ons beeldarchief en dat van lochristi.com. Aan het woord is onze burgervader:

opyright lochristi.com

copyright lochristi.com

"In december 2008 ging het station in Beervelde weer open en het openbaar vervoer kreeg in 2009 met nieuwe buslijnen een verleng- en sluitstuk richting Zaffelare en verder. Meteen werd de gemeentelijke buslijn overbodig."

.

.

.

.

imgp1556"De sierteelt en aardbeienkweek zijn nog altijd belangrijk in onze gemeente.Om de 5 jaar worden de Floraliën georganiseerd die wereldwijd weerklank vinden. Elk jaar trakteren we de koning op een mand plukverse aardbeien."

.

.

.

dscf1105"Lochristi is een gemeente waar jong en oud in harmonie met elkaar leven. In 2005 verwelkomden we onze 20.000ste inwoonster, Fleur. Zuster Fientje vierde al haar 107de verjaardag."

.

.

.

dscf1933"De vergrijzing is een belangrijk aandachtspunt en met de bouw van de serviceflats kwamen we tegemoet aan deze nood."

.

.

.

34_0103

copyright lochristi.com

"Tegen de natuurelementen vuur en water staan we machteloos. Toch doen we er alle aan om onze veiligheidsdiensten zo goed mogelijk uit te rusten en leggen we wachtbekkens aan om het overstromingsgevaar in te perken."

.

.

.

dscf1999"De gemeentelijke basisschool werd te klein en na jarenlange procedures werd in 2009 de eerste steen gelegd voor een nieuwe kleuterafdeling die we enkele maanden geleden in gebruik konden nemen."

.

.

.

copyright lochristi.com

copyright lochristi.com

"Het verkeersbord 'spelende kinderen' blijft me bij. Er waren niet minder dan 400 inzendingen. Dit initiatief kende enorm veel bijval. Jong geleerd is oud gedaan en verkeersveiligheid belangt iedereen aan. Verkeersveiligheid accentueerden we ook via de aanpak van verschillende snelheidszones over gans Lochristi. Zones met 30 - 50 en maximaal 70 zijn nu een feit."

.

.

copyright lochristi.com

copyright lochristi.com

"Speelpleinwerking en vrije tijd voor kinderen zijn belangrijk. We investeren dan ook in kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen en het jeugdhuis."

.

.

.

.

copyright lochristi.com

copyright lochristi.com

"Veel vrijwilligers zetten zich in om in eigen buurt een jeugd- of feestweekend uit te bouwen. Dit is heel belangrijk en we ondersteunen dat ook heel erg graag."

.

.

.

.

dscf1996"Het voorbije decennium werd een nieuw communicatiebeleid op poten gezet. Naast de website en de elektronische borden, ontvangen de inwoners maandelijks Info Lochristi in hun bus."