Een fijne en groene zomer

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

compostspinselsDe Floraliën liggen alweer enkele maanden achter ons. Met IDM gingen we er op bezoek en genoten gedurende meer dan drie uur van dit prachtig evenement dat ook een schitterende VLACO-toets kreeg. De kringlooptuin kreeg veel aandacht maar ook de andere standhouders zijn al een tijdje overtuigd van het positieve van compost. Door het gebruik van 100 ton compost in plaats van turf werd 57 ton CO2-uitstoot bespaard. Dit komt overeen met een auto die 384.000 km zou rijden. We gingen natuurlijk ook langs op de Vlacostand waar we de collega's ontmoetten die er informatie gaven en workshops organiseerden.

Naast de compostcursussen her en der in Vlaanderen is er natuurlijk ‘ juni compostmaand' met heel veel activiteiten. Het is een drukke maand en wellicht kun je veel mensen overtuigen hun tuin vol vrije tijd te planten.

Met de vakantie in het vooruitzicht verlangen we stilaan naar onze geplande reis.

Dit jaar gaat die richting Mont-Ventoux om de zonovergoten plekken (en de wijn!) te proeven en de garrigue te ruiken. We missen die weidse natuur toch wat in ons dichtbevolkte vlakke landje en zoeken het dan ook eens graag elders.

Van 8 tot 14 juni was er de bioweek en ook in juli en augustus kun je aan diverse zaken meewerken en er een composttoets aan geven!

Op zondag 11 juli, de Vlaamse feestdag, is er de Big Jump. Precies om 15 uur springen verspreid over heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water en er iets aan willen doen. Het is een actie voor proper water en levende rivieren. De Europese kaderrichtlijn ‘water' wordt zo meer bekendheid gegeven. In 2015 zouden alle Europese waterlopen ecologisch in ‘goede gezondheid' moeten verkeren. Het is wellicht een ambitieuze doelstelling maar het is alleszins fijn om dit even in beeld te plaatsen.

Wie kopje onder gegaan is in juli kan op 31 juli en 1 augustus deelnemen aan de actie ‘Vlinder mee'. Vlinders reageren snel op veranderingen en vormen daarom een soort van barometer voor de biodiversiteit. Vergelijkingen van aantal en soorten zijn pas interessant als ze bekeken worden over een langere periode. Bovendien is het belangrijk als er veel tellers zijn. Hoe meer gegevens er voorhanden zijn, hoe beter Natuurpunt de toestand kan schatten. In onze kringloop- en ecologische tuinen ontmoeten we bij mooi weer hopelijk veel fladderende en kleurrijke vlinders.

Het einde van de vakantie nadert dan al wat en velen maken zich op voor alweer die eerste schooldag maar augustus wordt besloten met de ‘Nacht van de vleermuis'. Op 27 en 28 augustus worden her en der in Vlaanderen activiteiten rond vleermuizen georganiseerd. Ook deze actie gaat uit van Natuurpunt.

Verder in het najaar, wanneer de natuur alweer haar herfstpakje aantrekt en zich opmaakt voor killere en koelere tijden, worden nog de Week van het Bos (10 - 17 oktober), de Nacht van de duisternis (16 oktober), Dag van de trage weg (30 - 31 oktober) en de Dag van de natuur (20 - 21 november) georganiseerd.

Het compostvat en de compostbak zijn dan wellicht ook stilaan aan hun verdiende rust toe.

Ondertussen hebben wij alweer deelgenomen aan de Tuindagen in Beervelde, ditmaal zonder aardbeien en prinsessen.

Info: www.bigjump.be - www.vlindermee.be - www.natuurpunt.be/nachtvandevleermuis - www.weekvanhetbos.be - www.nachtvandeduisternis.be - www.tragewegen.be - www.natuurpunt.be/dagvandenatuur.
Jean Marie De Baene - compostmeester IDM - lesgever