Kunst, een levenshouding.

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

p1000363Daniël Gustaaf De Clercq mag zijn naam toevoegen aan de Lootse culturele Walk of Fame.
Nu de champagneflessen geleegd zijn en in de container op een andere bestemming of inhoud wachten, vroegen we hem hoe het nu voelt cultuurlaureaat te zijn.
Een titel zwaar om dragen of eerder een bevestiging goed bezig te zijn?

"Ik beschouw deze toekenning niet alleen als een grote eer, maar ook het gegeven dat de leden van het kunstenaarscollectief Lo-Art mij hebben voorgedragen, als een waardering van mijn 10-jarige voorzitterschap van de groep.
Dat de keuze, gemaakt door de juryleden binnen de cultuurraad en -dienst, op mij viel, is deels is ingegeven door mijn streven zoveel mogelijk kunstenaars te betrekken bij onze projecten, iets dat niet stopt bij de gemeentegrenzen.
Dat mijn zorg steeds uitgaat naar degelijk onderbouwde dossiers bleef hier niet onopgemerkt.
Het spreekt vanzelf dat deze erkenning een extra stimulans is om op de ingeslagen weg verder te gaan.
En niet alleen binnen het collectief, maar ook als individuele kunstenaar ga ik voluit voor mijn passie.
Zo creëerde ik mijn eigen kunstatelier, waar ik me uitleef in het schilderen en tekenen, het papierscheppen en het organiseren van diverse workshops.
Het is vanuit deze stimulerende omgeving dat er meer dan eens ideeën voor nieuwe projecten geboren worden.
Als kunstenaar ben ik een individualist, als voorzitter van Lo-Art een teamspeler.
Dat ik me gedragen voel door de groep werd me heel recentelijk nog maar eens bevestigd toen ik met het voorstel voor de dag kwam om onze medewerking te verlenen aan Open Monumentendag, op 9 september.
Op die dag zal een drietal bunkers (Dam, Zaffelare) daterende uit de Eerste Wereldoorlog, toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.
Het maakte mij gelukkig te zien hoe de voltallige groep, eens de bevestiging van onze deelname er was, enthousiast op de fiets sprong om zich als het ware te gaan inleven in de locatie.
We lieten er onze verbeelding de vrije loop, prikkelden elkaar, wat resulteerde in een waaier van ideeën.
Het thema is "conflict" en we hopen met een aantal kunstwerken hier een meerwaarde te kunnen betekenen.
En zo droom ik steeds maar verder, van het ene naar het andere kunstproject.
Trouwens, na die bewuste werkvergadering ten velde kon ik het niet nalaten even het achterste van mijn tong te laten zien aan de groep, een nieuw idee dat rijpt om tegen volgend jaar gestalte te geven.
Maar eerst ons focussen op Open Monumentendag!"

Vanwege LO's4 wensen wij Daniël een dikke proficiat toe.