LoS for Kids : De sierlijkste klas

Bennie
0 reactie(s)

Sinds de opening in 2011, kreeg het sierteeltmuseum al zo'n 12.000 bezoekers over de vloer. Een heel mooi resultaat, maar opvallend was dat het vooral de oudere generaties waren die de weg vonden naar de vroegere pastorie. Veel te weinig kreeg men het bezoek van schoolklassen.

Daarom werd het project "LoS for Kids- De sierlijkste klas" in het leven geroepen.

Met een aangepast lessenpakket werden de vijfdejaars van de Lootse basisscholen voorbereid op een bezoek aan het sierteeltmuseum op 19 en 20 mei.
De 11 deelnemende klassen werden er ondergedompeld in de historiek van de sierteelt in Lochristi die draaide rond de 4 succesbloemen : azalea, begonia, camelia en orchidee.

“Hoe kwamen deze bloemen in Lochristi? Hoe ging het er vroeger aan toe in de sierteelt en hoe doet men het vandaag?” Allemaal vragen die bij dit bezoek beantwoord werden. Het geheel werd in een luchtig jasje gestoken door het te combineren met allerlei praktische proeven en spelletjes.

Bovendien werd aan de leerlingen nog gevraagd om, klassikaal, een kunstwerk te maken met materialen uit de sierteeltsector. Als basis werd een bloemenkar ter beschikking gesteld en een inventaris met beschikbare materialen. Het leverde 9 artistieke pareltjes op die het voorbije weekend tentoongesteld werden in 2 serres van het museum. Dat zorgde voor de nodige publieke belangstelling en - geheel in verkiezingssfeer- , konden de 360 bezoekers in het stemhokje hun voorkeur voor één werk kenbaar maken. Het was de klas 5C van de basisschool St Jozef die gisteren de publieksprijs, een wisselbeker en een aardbeientaart, in ontvangst mocht nemen.

Lochristinaar ging het voorbije weekend eens kijken en sprak met een aantal "kunstenaars".
Senne Tacq uit de vrije basisschool St-Jozef maakte met Juf Ilse en zijn 24 klasgenootjes uit klas 5B, een mooie serre. Het knutselen was wel leuk geweest maar het tofst vond hij toch de spelletjes. Door het bezoek had hij ook een veel positiever beeld gekregen van de sierteelt en een beroep als bloemenkweker ziet hij nu wel zitten.

 

 

 

 

 

 

Een mening die Sara Crombez en Laura Degroote uit 5C van de St Jozefschool niet deelden. Zij vonden vooral het knutselen heel leuk maar zouden later toch liever dokter worden. Toch was het leuk om te leren hoe men dat vroeger allemaal deed.

Verdeelde meningen en dus tijd om eens het oordeel te vragen van een leerkracht. En dat bleek nu net de titularis van de winnende klas te zijn.
"Toen de leerlingen hoorden dat we gingen werken rond sierteelt, waren de reacties van de leerlingen heel divers" aldus Kevin Rouges. "Niet verwonderlijk" vervolgt meester Kevin, "sommigen komen uit bloemistenfamilies, anderen hadden absoluut geen voeling met het thema. Maar allen waren op het einde van de week heel enthousiast. Het geheel was dan ook heel goed georganiseerd, de begeleiding was uitstekend en er waren zeer veel doe-activiteiten. Het wedstrijdgehalte zorgde dan nog voor een bijkomende stimulans. Dit hele project was educatief waardevol en we kunnen het met de school, naar volgend jaar toe, nog verder uitbouwen. Zo zouden we enkele weken kunnen werken rond het thema sierteelt en bijvoorbeeld ook eens een bedrijf gaan bezoeken."

Volledigheidshalve moeten we ook nog de winnaars van de juryprijs vermelden. De klas van Juf Els van VBS De Sprankel Beervelde werd voor hun maquette van de site LoS beloond met een Orphanimo strip en bloemengebakjes voor de hele klas,.

Maar eigenlijk telde dit hele project alleen maar winnaars. Op naar een tweede editie, waarvan we reeds hoorden dat ze er komt in 2015!!

Voor meer foto’s verwijzen we ook graag naar de facebook-pagina van Lochristinaar.