Mandatenlijst politici

Jean Marie
0 reactie(s)

dscf1623Afgelopen vrijdag werden de lijsten van mandaten, ambten en beroepen van ondermeer politici gepubliceerd in het BS. Dit is een verplichting sinds 2005. We sloegen het meest vervelende dagblad van dit land er op na en stelden vast dat acht lokale Open-VLD politici hun lijst indienden. De man met de meeste mandaten in Vlaanderen is Jozef Dauwe (CD&V) uit Dendermonde. Hij heeft er 55. De meeste zijn onbezoldigd maar de absolute Belgische kampioen is Jean Pascal Labille met 59.

In Lochristi heeft schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse één bezoldigd mandaat als schepen en verder nog vier onbezoldigde. OCMW-voorzitter Patrick Maes heeft er twee. Naast zijn schepenambt als OCMW-voorzitter is hij ook deeltijds bediende bij een mutualiteit. Naast deze heeft hij nog drie onbezoldigde mandaten. Ook schepen Janine Stadeus heeft twee mandaten. Naast haar schepenambt is zij is ook bestuurder bij CV Volkshaard. Hervé Stevens heeft vier bezoldigde functies. Hij is natuurlijk schepen, bestuurder bij Veneco en Lambokas CVBA en lid van de politieraad. Hij heeft ook drie niet-bezoldigde engagementen. Zo verzorgt hij onder meer de PR van de vzw ‘Vrienden van Willy'. Deze vzw heeft de ambitie om het sierteeltmuseum in de pastorie van Zaffelare te runnen. Dit leidde afgelopen maanden enkele keren tot zware discussies in de gemeenteraad. Gemeenteraadslid André Stevens heeft eveneens vier bezoldigde functies. Naast zijn pensioen is hij gemeenteraadslid, bestuurder bij IDM en lid van de politieraad. Filip De Pauw, ondertussen als schepen opgevolgd door Di Nunzio, had in 2009 vijf bezoldigde functies. Naast zijn baan bij ING en zijn schepenambt is hij bestuurder en lid van de adviescommissie FINIWO en lid van de politieraad Schepen De Meyer heeft zes bezoldigde mandaten. Naast gedelegeerd bestuurder van Imalink nv is zij schepen, bestuurder bij IDM, lid van de adviescommissie IMEWO waar ze ook lid is van een regionaal comité. Ze is verder bestuurder bij het CEVI. Twee onbezoldigde mandaten vervolledigen de lijst. Burgemeester Yves Deswaene heeft met zeven het grootste aantal niet-bezoldigde functies. Hij is bezoldigd als burgemeester, lid van het college van commissarissen TMVW, bestuurder en lid van het directiecomité van het crematorium Westlede, wat de bezoldigde functies op vier brengt. Men kan zich de vraag stellen of het opportuun is de mandaten publiek te maken via het Staatsblad maar zo lang de wet er is moet die nageleefd worden. Dit jaar hebben 331 personen van de 7.700 dit niet gedaan. Ze riskeren een boete.