Milieucijfers

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

dscf1900Begaan als we zijn met ons leefmilieu vonden we volgende cijfers over ozon, delicten en zwemwaterkwaliteit aan zee en in de badzones in het binnenland.

In 2009 waren er 5 ozondagen. In 1990 waren er dat 33 en in 2006 17.

Op het vlak van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofdioxide en PM10 (fijn stof) maken we weinig of geen vooruitgang, ondanks de economische crisis die transport en bedrijvigheid temperden.
Per m² lucht tref je 5 microgram SO³ aan, 29 microgram NO³ en 29 microgram PM10.

De leefmilieudelicten zaten in dalende lijn en of dat met een betere naleving of een daling in de vaststellingen te maken hebben, weten we niet. In 2009 werden 13.655 misdrijven geregistreerd terwijl dat er in 2003 19.018 waren.

Aan zee werd de waterkwaliteit van 42 badzones gecontroleerd en in het binnenland 84. In 2009 haalden 74% de strikte kwaliteitsnormen, terwijl dat in het binnenland maar 42% was. Aan zee halen alle badzones de verplichte en minder strenge normen. In het binnenland is dat 82%.

Er is werk aan de winkel maar dichtgeslibd Vlaanderen zal het zeker moeilijk hebben.