Politie geeft geen plankGAS

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

Sinds 1 september gelden in Lochristi, Moerbeke, Zelzate en Wachtebeke gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Op die manier willen de gemeenten van de politiezone Puyenbroeck een aantal overlastproblemen aanpakken. Sinds het begin van het schooljaar schrijft de politie dan ook niet alleen pv's uit maar ook bestuurlijke verslagen die door een onafhankelijke provinciale sanctionerende ambtenaar zullen behandeld en eventueel gesanctioneerd worden.

Justitie is al een tijdje overbelast en onderbemand en veel kleine maar daarom niet onbelangrijke zaken worden zonder gevolg geklasseerd. Bepaalde lichte overtredingen zijn bovendien al een tijdje uit het strafwetboek geschrapt en worden nu opgenomen in het GAS-reglement.

De maximale boete bedraagt 250 euro en voor wie minderjarig is maar ouder is dan 16, bedraagt deze 125 euro.

Wie na de procedure niet akkoord is met de opgelegde sanctie kan altijd beroep aantekenen bij de politierechtbank. Geluidsoverlast, brandveiligheid, sluikstorten, openluchtverbranding, gebruik van allerlei biociden in grachten en bermen, hondenpoep en veel andere zaken kunnen nu een sanctie opleveren. Heksenjachten zijn voor de politie niet aan de orde. Ze zal dan ook niet zo maar plankGAS geven. Het is vooral een stok achter de deur voor die uitzonderingen, die het aangenaam samenleven verpesten en blijven verknallen. Er wordt wellicht ook een beetje halt geroepen aan straffeloosheid.

Bepaalde overtredingen worden als ‘gemengde inbreuken' aanzien. Dit betekent dat de procureur nog altijd de mogelijkheid behoudt om te vervolgen al naargelang de ernst en de omvang van het concrete feit. Vernielingen op kerkhoven en graven, het aanbrengen van graffiti, beschadiging aan roerende en onroerende goederen, nachtlawaai, slagen en ‘gewone' diefstal' behoren onder meer tot dit kransje.

In deze eerste week zijn er al verslagen geschreven die aan de overlastambtenaar zullen worden overgemaakt. De procedure zou ongeveer zeven maanden duren, al is dit bij deze start toch ook koffiedik kijken.
Het reglement beslaat 57 bladzijden en kan geraadpleegd worden op www.lochristi.be/gas en op de site van de politie: www.pz5416.be.