Single? Je bent de kneus

Jean Marie
0 reactie(s)
Singles belastingen

© JMDB

Belastingen betalen ligt altijd moeilijk. Zeker voor alleenwonenden is de fiscale druk nog veel hoger. De belastingen in Lochristi werden niet verhoogd noch verlaagd maar ook hier is het belastingssysteem op families gericht.

We keken de bevolkingsstatistieken na met volgende cijfers per 30 november 2016: we zijn met 22.226. 11.051 vrouwen, 10.680 mannen en 272 mannen en 223 vrouwen met een andere nationaliteit.

In totaal wonen hier 8.830 gezinnen, al dan niet met kinderen waarvan er 4.863 gehuwd zijn. 3.967 ‘gezinnen’ Lochristinaren zijn niet gehuwd, alleenstaand, eenoudergezin, weduwnaar/weduwe, van tafel en bed of wettelijk gescheiden.

Deze grote groep moet alles alleen ophoesten. Geen huwelijksquotiënt, geen dubbele woonbonus, de Turteltaks (+ 100 euro/gezin), onroerende voorheffing, forfaitaire provinciebelasting, huur, water, verwarming, elektriciteit, telecom en verzekeringen.

Beleidsmakers realiseren zich onvoldoende met hoeveel ze zijn en staan niet stil bij de impact van hun belastingsheffingen. Iedereen heeft recht op een eerlijke fiscaliteit en kan niet verplicht worden op zoek te gaan naar een lief om ook kostendelend door het leven te stappen. Of ‘Hotel Mama’ een leven lang te boeken. Belastingen zijn nog steeds geënd op klassieke samenlevingsvormen en evolueren niet mee met de tijdsgeest.

In Mechelen is alvast een korting van zo’n 4% voorzien. Zij krijgen een wat symbolische geschenkbon van 25 euro als compensatie voor de afvaltaks die ze betalen. Hier betalen singles ook 50 euro milieubelasting en wie zuinig is in afvalafvoer wordt evenmin beloond en daardoor niet gestimuleerd.

Volgens een OESO-rapport betalen alleenstaanden zonder kinderen nergens ter wereld meer belastingen. Misschien moeten ook lokale beleidsverantwoordelijken even de ‘singletoets’ maken?

De lokale belastingen? www.lochristi.be/product/246/gemeentebelastingen-overzicht