Want u, de kiezer, heeft het met de gemeenteraadsverkiezingen voor het zeggen

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Kiezen verkiezingen

© JMDB

Het niet is niet altijd evident het buikgevoel te weerstaan bij het beslissen op wat of wie we gaan stemmen. Het blijft in een glazen bol kijken welke kandidaten de komende zes jaar het best gaan anticiperen op een wereld waarin maatschappelijke en socio-economische ontwikkelingen snel veranderen.

De lokale politieke partijen die deelnemen aan de competitie hadden, naast het schrijven van verkiezingsprogramma’s of opsommen van de verwezenlijkheden, ook nog lijsten met kandidaten samen te stellen. Populariteit is, naast een goede mix, één zaak.

Het gaat niet alleen om mannen, vrouwen, ouderen en jongeren zoeken, maar vooral kandidaten samen harken, die geschikt zijn voor het moeilijkere en steeds complexere werk dat op het beleid afkomt, want dat ook de baas kunnen, is een andere zaak.

Een steeds terugkerend fenomeen is de profilering tot vernieuwing, en die zoekt een aantal partijen dan ook in de leeftijd van hun kandidaten. Maar om je mandaat met gezag en kunde uit te oefenen, zijn goed opgeleid zijn en het politieke spel beheersen twee totaal verschillende dingen. Het wegzetten van ouderen in het peloton van de lijst kan tot gevolg hebben dat er nodeloos veel talent verloren gaat. Want vanuit hun levenservaring, politiek inzicht en belevingswereld kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan stabiliteit en geloofwaardigheid. Nog dit, bij het vluchtig doornemen van de respectievelijke programma’s of intenties concludeer ik dat er minder (nieuwe) keien in de poel gegooid worden, het water rimpelt er nauwelijks van. Het zou mij dan ook zeer verbazen als kiezers juist hierdoor anders zouden gaan stemmen.