Fietspaden Dorp West en Dorp Oost in asfalt

Jean Marie
3 reactie(s)
Fietspaden Dorp West Dorp Oost N70 Lochristi asfalt

Tekst JMDB - Foto's Bennie Vanderpiete/JMDB ©

Vanaf maandag 8 augustus vernieuwt AWV de fietspaden aan beide kanten van de N70 en dit van Pauwstraat tot aan de Hortensialaan. Asfalt vervangt de klinkers die er kwamen toen de steenweg zo’n 30 jaar geleden werd heraangelegd. De werken zullen 6 weken duren en uiteraard voor de nodige hinder zorgen, omleidingen inbegrepen.

fietspad Dorp Oost Lochristi  N70

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt dit jaar op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen de fietspaden langs gewestwegen. Doel is het fietscomfort te verbeteren. Ze werken hindernissen en obstakels weg en waar mogelijk verbreden ze ook de fietspaden. In de brief aan de inwoners staat 8 en op de borden 9 augustus als startdatum.

De klinkers houden het al zo'n 30 jaar vol en het fietspad ligt er nog goed bij. Waarom dan vernieuwen?

“Vlaanderen heeft in het kader van het Europese coronaherstelplan veel extra middelen gekregen onder meer voor het verbeteren van fietsinfrastructuur. In totaal gaat het om 190 miljoen euro extra voor fietspaden in 2021 en 2022. Een groot bedrag dat enkel toegekend werd op voorwaarde dat het binnen de twee jaar (het moet immers nu zorgen voor economisch herstel) omgezet werd in projecten.” …. De criteria voor een kwalitatief fietspad zijn vastgelegd in het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dit bepaalt dat zowel afmetingen van fietsinfrastructuur als het gebruikte materiaal essentieel zijn om tot kwalitatieve fietsinfrastructuur te komen. Klinkers zijn vanuit het oogpunt trilling comfort sterk afgeraden. Daarom werd beslist om deze verbeterslag op vlak van comfort uit te voeren. Verder wordt waar nodig en mogelijk ook de breedte van het fietspad aangepast naar de minimumbreedtes voorzien in het vademecum (1,75m voor enkel richting fietspad).

plan werken fietspad N70 Lochristi

In Oost-Vlaanderen heeft AWV ondertussen al een tiental van dergelijke fietsprojecten gerealiseerd. Over een afstand van ruim 2 km komen er nieuwe fietspaden in asfalt. Ook worden er 5 bushaltes aangepast voor een beter comfort van de busreizigers.

Meer informatie vind je via https://wegenenverkeer.be/werken/meer-fietscomfort-op-en-comfortabele-bushaltes-langs-dorp-oost/dorp-west-lochristi en op de site van de gemeente zelf https://www.lochristi.be/nieuwsdetail/2971/vernieuwing-fietspaden-lochristi-centrum

fietspad asfalt lappendeken

We vroegen ons af of zoveel verharding niet voor wateroverlast of hittestraling kan zorgen en of een fietspad in asfalt niet snel in een lappendeken verandert bij de aanleg van allerlei leidingen?

Schepen Frederik Van Den Berghe:

“We kregen inderdaad al meermaals de opmerking dat het fietspad er nog in goede staat bij ligt en dat de werken niet noodzakelijk zijn … Enerzijds bekijkt AWV (laat ons zeer duidelijk zijn: AWV (Vlaanderen) initieert, trekt, … heel dit project) dit op macro schaal voor heel Vlaanderen en niet specifiek voor Lochristi. Volgens het fietsvademecum draagt asfalt het meest toe tot het fietscomfort en daarom worden de klinkers vervangen.

Wat wel onmiskenbaar een zeer positieve toets geeft is het feit dat enkele bushaltes ook aangepakt worden naar veiligheid en toegankelijkheid. Ik denk hierbij vooral aan halte kerk en halte Stationsstraat.

bushalte Lochristi centrum

Wat betreft de verharding: de huidige klinkers zijn niet water passerend noch waterdoorlatend. Op vandaag is dit dus even verhard dan de asfaltsituatie. Al het water zal via de goot in de slikkers verdwijnen.”

Deze werken die zo’n 335.000 euro kosten worden met EU-geld uitgevoerd via het Kopenhagenfonds en in het besluit van de Vlaamse regering staat: “De Vlaamse regering wil bijkomend investeren om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19.”

Reactie AWV:

“De problematiek van de sleuven geldt uiteraard voor alle fietspaden in asfalt. Toch is een fietspad in asfalt in het vademecum van fietsvoorzieningen de meest aanbevolen verharding voor fietsers. Op de plaatsen waar we nieuwe fietspaden aanleggen is de eerste keuze asfalt. De nutsmaatschappijen hebben bovendien de verplichting om bij eventuele werken het fietspad in originele toestand te herstellen. Verder worden in het centrum waar alles al dichtbebouwd is weinig bijkomende werken voor aansluitingen voorzien.”

Voor vragen en problemen kun je ook terecht op de site www.meldpuntwegen.be en intussen hebben omwonenden ook een brief in de bus gekregen met meer details over deze werken, die ook impact zullen hebben bij het begin van het nieuwe schooljaar.