Eerste fietsstraat in Lochristi

Jean Marie
3 reactie(s)
Eerste fietsstraat in Lochristi

Tekst - Foto JMDB

In de commissie Mobiliteit uitten vooral Groen sp.a en CD&V kritiek op de verkeersonveiligheid rond de gemeentelijke basis- en kleuterschool in het centrum van onze gemeente. Burgemeester Deswaene en schepen Raman beloofden concrete maatregelen op korte en langere termijn.

“ We ijveren voor een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor wagens, en met ruimte en respect voor de kwetsbare weggebruiker.”  lezen we op de FB-pagina ‘Koning Albertlaan’.

Door de werken in de Schoolstraat en Kapelleken komt dit verkeersprobleem in een stroomversnelling, al wordt er reeds heel lang gepleit om verkeersveilige maatregelen te treffen. Zo is een deel van de Schoolstraat recent heringericht.

Hilde Van Laere (Groen –sp.a) bond gisteren de kat de bel aan en benadrukte dat de facebookgroep ‘Koning Albertlaan’ een persoonlijk initiatief is van een bezorgde inwoner en dat zij dat steunen. Ze pleitte voor een totaalaanpak en kondigde aan dat er telraammetingen zullen worden uitgevoerd om het verkeer in kaart te brengen. Ze pleitte voor een proactief beleid.

Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V) vond ook dat tijdelijke maatregelen hoogst noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid van vooral fietsers te verbeteren.

schoolstraat Lochristi

Het bestuur gaf toe dat dit stuk straat tussen N70 en Koning Boudewijnlaan in slechte staat is en heel lang geleden niet is heringericht zoals de Koning Albertlaan verder op. Burgemeester Y. Deswaene kondigde tijdelijke maatregelen aan waarbij verschillende opties op tafel liggen en bestudeerd worden zoals fietssuggestiestroken, verkeersborden …

Voor een definitieve oplossing is het nog even wachten. Schepen JP. Raman beloofde - na goedkeuring door de gemeenteraad - een studiebureau te laten aanstellen dat in alle onafhankelijkheid de volledige situatie zal bestuderen, evalueren (riolering inbegrepen) en een plan zal opmaken om het stuk tussen N70 en de Koning Boudewijnlaan fietsveiliger te maken.

koning albertlaan Lochristi

De Schoolstraat en de Koning Boudewijnlaan worden binnenkort fietsstraten en dat betekent dat deze worden ingericht zoals artikel 22 novies van het KB 01 december 75 eist.

“ In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.”

Het probleem voor dienst 112 en brandweer zou opgelost worden door recent verschenen verduidelijking van het artikel over fietsstraten. Hulpdiensten mogen fietsers wel degelijk inhalen.

(Foto's bij dit artikel zijn genomen omstreeks 11 uur)