Een ander soort donkerte?

Evarist Ganzelever
1 reactie(s)
Donkerte © Lochristinaar

Tekst Evarist Ganzelever © Foto Bennie Vanderpiete

Dat het droeve tijden zijn staat buiten kijf, en dat licht synoniem is voor hoop in donkere dagen, is eveneens een waarheid. Alleen is de vraag of, als de lamp te lang blijft branden, je nog weet waarvoor ze schijnt!

'Lochristi geeft alvast het goede voorbeeld', lees ik, 'en maakt deze donkere dagen wat lichter door de kerstverlichting vroeger dan gewoonlijk op te hangen. Zo zullen de dorpskernen dit jaar iets langer baden in de warme en gezellige kerstsfeer.' De sterren hoog aan het uitspansel, en meer bepaald de kerstster, zal het moeilijk krijgen de weg naar Bethlehem aan te wijzen dit jaar. Het heelal is neergestreken in onze diverse dorpskernen. Nachtelijk van de  grond loskomen is nu enkel nog weggelegd voor dromers en amateurastronomen. Om het dan nog niet te hebben over die andere goedzak, de Heilige Kindervriend en zijn bleke Piet. Zijn ezel moet nu toch wel het gevoel krijgen opgezadeld te zitten met een minderwaardigheidscomplex bij het 'zien' van al dat overweldigende kerstschijnsel!

Soms, en dit is persoonlijk en zeker niet veralgemenend, blijft het donkere soms beter het donkere. Duisternis is net als sneeuw, die de wereld toedekt met rust. De nacht behoort de nacht toe, al begrijp ik best dat in tijden van lockdown het voor velen al te lang nacht is geweest.