SOS Mezen

Jean Marie
1 reactie(s)
SOS Mezen koolmees

Ieder broedseizoen ontvangen Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen meldingen van mislukte broedpogingen van vooral kool- en pimpelmezen. Ze liggen dood in het nest. De teller staat nu al op meer dan 140 en het broedseizoen is pas goed gestart.

Soms wordt een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor met pesticiden gespoten heeft. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten?

In 2018 ontvingen ze een pak meer meldingen dan anders. Had de bestrijding van de buxusmot hier misschien iets mee te maken? Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen onderzoeken via een Citizen Science-project deze lente of er effectief sporen van pesticiden kunnen worden teruggevonden in kool- en pimpelmeesjongen. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek.

Heb je een nestkast in de tuin waarbij het aanvliegen van voedsel voor de jongen van de ene dag op de andere stopt? Zijn alle jongen gestorven?

Stop de kool- of pimpelmees (of meerdere mezen) in een plastic zakje. Maak een briefje met daarop de datum waarop je de mees (of mezen) vond, de soort (kool- of pimpelmees), je adres, telefoonnummer en e-mailadres. Steek het zakje met de dode mees (of mezen) en het briefje in een tweede zakje. En bewaar het vervolgens in je diepvries. Deel via het formulier je gegevens met hen via https://www.sosmezen.be/meld-een-dode-mees/

Zij nemen contact met je op voor de ophaling van de dode mees (of mezen). Dit zal gebeuren vóór 30 juni. Alles wordt aan een labo bezorgd, waar de mogelijke aanwezigheid van pesticiden zal onderzocht worden. Meer informatie? https://www.sosmezen.be/

SOS Mezen pimpelmees