Waterschaarste

Jean Marie
2 reactie(s)
spaarbekken Hoekskensstraat Lochristi

Tekst - Foto JMDB ©

Tot voor kort lag de focus op het snel afvoeren van al dat water om overlast te vermijden. De droogteperiodes van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat dit niet de beste oplossing is. De provincie gaat de strijd aan tegen droogte en waterschaarste en maakte een geïntegreerd actieplan op met opvolging door een droogtecoördinator.

De voornaamste uitdaging om de droogteproblemen aan te pakken en waterschaarste te voorkomen is het behoud van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Maatregelen die problemen op een bepaalde plaats oplossen maar daardoor op een andere plaats problemen creëren, kunnen niet.

spaarbekken Hoekskensstraat Lochristi

Aangezien het beleid nog in volle ontwikkeling is, werden in het actieplan vooral ‘no regret’-maatregelen opgenomen, die de verschillende diensten van het provinciebestuur op korte termijn willen nemen om de droogteresistentie in Oost-Vlaanderen te verhogen.

Alle maatregelen in het actieprogramma zetten in op een of meerdere van de volgende vier krachtlijnen:

Infiltratie van hemelwater bevorderen

Sponswerking van het landschap bevorderen

Vertraagde afvoer van water realiseren

Slim watergebruik

Een eerste actualisatie van het plan wordt voorzien in 2022 en dat is volgend jaar al. Het is nu even afwachten hoe droog de zomer wordt en of het grondwater op peil blijft. Elk van ons kan zijn bijdrage leveren door vb. minder te verharden en zuinig met dat kostbaar nat om te springen.

spaarbekken Hoekskensstraat Lochristi VMM

Voortuin verharden?

Velen doen het en richten dit plekje naast en aan de voordeur in als een extra parkeerplaats dwars op de rijbaan. Dit beperkt de parkeermogelijkheden op straat en maakt het weg rijden niet altijd veiliger. Het valt op dat deze tendens zich de laatste jaren doorzet. Waar het voordien uitzondering was, is het nu bijna regel in de nieuwste verkavelingen. Hier treedt de gemeente niet op. Wie onthardt, krijgt zelfs financiële steun. Die bedraagt maximaal 500 euro en het gaat van 5 tot 15 euro/m².

‘Het verharden van een voortuin is principieel vergunningsplichtig’, zegt Brigitte Borgmans, de woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving. ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) omschrijft het aanleggen van een verharding als een constructie en bepaalt dat voor de aanleg van een constructie een omgevingsvergunning is vereist. Het creëren van een extra parkeerplaats is een goed voorbeeld. Op de vergunningsplicht zijn wel enkele vrijstellingen voorzien.’

Meer informatie? https://www.lochristi.be/product/575/voortuin en subsidies vind je via

https://www.lochristi.be/product/687/ontharden-en-vergroenen-particuliere-voortuinen-subsidie