Klimaatplan/tafel Lochristi

Claudine
2 reactie(s)
Wonderwoud Lochristi Oostakker

Tekst Claudine - Foto JMDB ©

Als de gemeente een klimaatplan opmaakt en ze de bevolking daarvoor aan tafel uitnodigde op 28 september 2021, is dat voor de inwoners een kans om hun stem te laten horen. Die kans was er dinsdagavond in Uyttenhove, voor wie aanwezig was rond één van de drie ‘klimaattafels’.

Lochristi beoogt met dit klimaatactieplan én de CO2-uitstoot fors te reduceren én de gemeente bestand te maken tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied.

grondwater pomp en meter
Het studiebureau Sumaqua en de provincie Oost-Vlaanderen werken mee aan de uitrol ervan. Schepen Fréderic Droesbeke van o.a. milieuzaken, nam eerst het woord. Hij vermelde kort een aantal toekomstplannen binnen zijn afdeling: een autodeelproject, klimaatgezonde voortuinen, onthardingsplan, … Hij was terecht teleurgesteld over de magere opkomst. In een gemeente met 22.000 inwoners, waar geklaagd wordt over een tekort aan open ruimtes, waren amper 26 personen komen opdagen. Ruim twee op drie daarvan waren geëngageerde leden van de Milieuadviesraad, Velt, gemeentepolitiek, …

Het studiebureau presenteerde dan op kaarten en met beeld- en cijfermateriaal wat de gevolgen zijn van klimaatverandering in de gemeente: de impact van wateroverlast, hitte en droogte; welke sectoren kwetsbaar zijn.

pijpleiding zandwinning Ookstakker

Hieruit onthoud ik vooral dat 102 gebouwen zich in overstromingsgevoelig gebied bevinden, dat er in onze gemeente opvallend veel grondwatervergunningen zijn, de winderosiegevoeligheid van onze zandgrond en ook nog enkele rode linten waar er concentratie is van hittegevoeligheid. Haar presentatie werd toch positief afgesloten met een aantal mooie voorbeelden van groene projecten in openbare ruimten in enkele Vlaamse gemeenten.

Aan 3 tafels kon men ideeën, voorstellen en opmerkingen uitwisselen over hoe en waar en met welke ingrepen we best, zowel op privaat als op openbaar domein, de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Mensen van de provincie, het studiebureau en van de gemeentelijke milieudienst leidden de gesprekken en noteerden wat er aangereikt werd. Met wellicht een pak voorstellen en verzuchtingen kunnen de drie instanties nu aan het werk. Naar ik hoorde is het budget behoorlijk met jaarlijks 140.000 euro van de Provincie Oost-Vlaanderen en jaarlijks 70.000 van de gemeente.

Lochristinaren matig geïnteresseerd? Inderdaad, doch in Destelbergen kwamen voor een gelijkaardige klimaattafel slechts 9 mensen uit hun kot. 

watervoorraad  opvang bloemisterij