Leegstaande woningen Zaffelare

Jean Marie
1 reactie(s)
Leegstaande sociale woningen Zaffelare Volkshaard

Tekst  - Foto JMDB ©

Vandaag 23 april voerden de ACV-afdelingen van Lochristi in de Azaleastraat, Begoniastraat en de KPJ Triestlaan in Zaffelare een actie om de leegstand van 16 sociale huurwoningen aan de kaak te stellen. Sommige staan al 12 jaar leeg, wat tot verkommering leidt.

Provinciaal ACV-voorzitter Chris Dierick:

“Niemand kan verantwoorden waarom die 16 op een totaal van 38 al meer dan tien jaar leeg zijn blijven staan. Zowel de huisvestingsmaatschappij als de Vlaamse overheid gaan niet vrijuit. Het is onbegrijpelijk dat dit mogelijk is, wetende dat er enorme wachtlijsten zijn voor sociaal wonen en dat daardoor heel veel mensen met een krap budget niet anders kunnen dan zich op een oververhitte en schier onbetaalbare private huizenmarkt richten, met alle financiële gevolgen vandien.”

De buurt werd getrakteerd op een pannenkoek en een drankje. Er werden ook tentjes opgesteld aan de leegstaande huizen en een bordje 'niet te huur’ en  foto's ‘Immo Droevendaele’ was meteen ook een verwijzing naar de verantwoordelijke minister.

“We willen de schuld niet enkel en alleen bij de huisvestingsmaatschappij leggen. Ze worden geconfronteerd met praktische moeilijkheden als ze omwille van overheidsmaatregelen moeten renoveren. De suggestie van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om dit in de handen van de privé te geven als zaligmakende oplossing getuigt meer van populisme en ideologie dan van het oprecht zoeken naar een realistische oplossing.”

De actie kaderde in de thematiek van het Vlaams ACV-congres ‘Ruimte maken voor elkaar’ dat begin september 2022 in het ICC in Gent zal plaatsvinden. Het thema ‘Recht op wonen’ is één van de hoofdonderwerpen van dit congres.

Tijdens de actie ontmoetten we mensen zoals Sophie - een alleenstaande vrouw - die al meer dan 3 jaar op de wachtlijst staat en nu uitgeweken is naar Desteldonk om daar nog iets betaalbaars te vinden. De voorzitter betreurde dat het overleg dat zo ongeveer 1 maand geleden zou doorgaan op het laatste moment werd afgelast.

Tom De Grauwe is verantwoordelijk voor wonen. Janine Stadeus zetelt al jaren in de raad van bestuur van Volkshaard.

Schepen Tom De Grauwe

“Het valt mij persoonlijk heel hard op - sinds ik schepen ben - hoe groot de problematiek is. Het is iets wat ik constructief wil aanpakken (lees een oplossing op lange termijn). Op korte termijn zitten we wat vast in de hervorming van de woonmaatschappijen. Of dit een invloed heeft op de renovatiewerken laat ik in het midden. Maar dat het op dit moment zo stroef loopt vind ik ook heel erg vervelend en frustrerend. Men mag mij altijd bellen om een afspraak te maken en hierover eens “face 2 face” te praten."

We vroegen ook Volkshaard om een reactie.

Directeur Hans Heye

“De vermelde woningen die leegstaan, zullen gerenoveerd of gesloopt worden. Het klopt dat een aantal van deze woningen reeds enkele jaren leeg staan (maar geen 10 jaar, zoals vermeld wordt). We hebben een substantieel aantal nodig om deze collectief te kunnen renoveren.

In de Berkenstraat loopt de renovatie op zijn einde en zullen deze woningen kortelings opgeleverd worden en aansluitend opnieuw verhuurd.”