Cursus ‘Ecologische siertuin’

Tuinkunst steunt op twee pijlers: esthetiek en vakmanschap. De cursus voegt daar een derde pijler aan toe: ecologie.

De ecologische siertuin houdt rekening met de logica van de natuur waarbij inzicht in de natuurlijke kringlopen en de opeenvolging van de planten belangrijk zijn. Een pragmatische aanpak zorgt ervoor dat de tuin aantrekkelijk is voor mens en dier. Vogels, amfibieën, vlinders en insecten hebben er hun plek samen met de juiste planten op de goede plaats.

Tijdens deze vierdelige opleiding gaan we op zoek naar antwoorden op een hele reeks vragen zoals: ‘ Wat is het verschil met een ‘klassieke’ siertuin?’ – ‘ Wat is ecologie en wat is het belang ervan? – ‘Hoe kunnen we dit toepassen?’ – ‘ Hoe gaan we stap voor stap te werk bij de (her)aanleg van onze tuin?’

We bespreken het verschil tussen open en gesloten ruimten en de verschillende groenvormen die er in thuishoren. De juiste plant kiezen is niet altijd gemakkelijk. We hanteren hiervoor verschillende criteria. Wat is gelaagdheid en wat is het belang ervan?

Ook het zeer beperkt houden van het onderhoud is belangrijk.

Tijdens deze opleiding is er veel ruimte voor uw persoonlijke vragen, tuinideeën en plannen. Het zoeken naar oplossingen en alternatieven staan hierbij centraal.

Deze cursus vindt plaats op 11 en 25 september en op 9 en 23 oktober telkens van 20 tot 22.30 uur en is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en Velt.

De eerste drie avonden gaan door in de bibliotheek, Koning Boudewijnlaan. De laatste avond gaat door in het LoS te Zaffelare.

Inschrijven is verplicht via duurzaamheid@lochristi.be of via tel. 09.3268824.

De kostprijs voor de volledige cursus (drankje inbegrepen) bedraagt 30 euro voor niet-Veltleden en 10 euro voor leden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Wie deelneemt, mag op 11 september een grondplan meebrengen van zijn of haar tuin.

Velt-lesgever Roger Van der maelen zal in de loop van de lessen veel van uw vragen beantwoorden.

Scroll naar boven