Lochristi kijkt positief terug op financieel 2023

De gemeente Lochristi heeft een goed financieel jaar achter de rug, met een positief exploitatie- en investeringssaldo van ruim 6,3 miljoen euro. Dit is een stukje hoger dan gebudgetteerd. De uitgaven stegen iets minder dan verwacht en een meerontvangst bij de personenbelasting zorgde uiteindelijk voor de goede cijfers.

Lochristi gaf in 2023 bijna 1,7 miljoen minder uit dan voorzien in het budget. De fors gedaalde gas- en elektriciteitsprijzen hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. De personeelskosten stegen met 1,8 miljoen euro naar zowat 20,2 miljoen. Dit komt neer op ruim de helft van de totale uitgaven die Lochristi in 2023 deed. Deze stijging was weliswaar opgenomen in het budget van 2023 en valt uiteindelijk nog 300.000 euro lager uit omdat enkele posities vorig jaar niet werden ingevuld.

De ontvangsten van 2023 tonen ook een positief beeld. Opvallend is de stijging van de inkomsten uit de personenbelasting, maar hierbij dient vermeld er een versnelde doorbetaling is gebeurd vanuit de federale diensten. Meerontvangsten door de septemberverklaring energie en inflatie en subsidie voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen maken verder de hoogste stijgingen uit bij de ontvangsten.

Uit een snelle berekening blijkt dat nagenoeg alle kosten voor de opvang en begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen gecompenseerd worden door toelagen.

Ook op de oppositiebanken was er tevredenheid over de positieve cijfers, maar alle partijen hadden bedenkingen bij de lage investeringsgraad, die het resultaat mee in positieve zin heeft beïnvloed. “Heel wat investeringsuitgaven zijn gewoon naar later doorgeschoven”, zei Dirk Van Nieuwerburgh. “Er is vertraging voor asfalteringswerken en mobiliteitsingrepen en de investeringen voor fietspaden in het kader van het Kopenhagenfonds gingen veel te traag vooruit”.

De opmerkingen van Ivan Lybaert lagen in dezelfde lijn en het N-VA-raadslid keek verder naar de toekomst. “Er zal voor de nieuwe gemeente een mooie pot beschikbaar zijn, maar gezien de oplopende kosten en de voorziene daling van de inkomsten zal dit wenselijk zijn. De nieuwe gemeente Lochristi zal nagenoeg starten zonder schulden en dit is alleen maar te danken aan de budgettaire lijn van de laatste Vlaamse regeringen. Hierdoor komt er meer dan 12 miljoen euro beschikbaar”.

Hilde Van Laere (Groen/Vooruit) stelde vast dat, ondanks de positieve cijfers vandaag, de financiële toekomst van Lochristi zorgen baart. “De hogere personeelskosten, de rioleringsgraad die zal moeten opgetrokken worden, de vele uitdagingen rond klimaat, mobiliteit, veiligheid, de defusie van Moerbeke in de politiezone, het BOA-decreet, het WZC Sint-Pieter renoveren, zijn maar een gedeeltelijke opsomming van de realisaties voor de toekomst. De fusie met Wachtebeke kan men aangrijpen als een belangrijk evaluatiemoment want er zullen zeker keuzes moeten gemaakt worden in de volgende legislatuur”

Daniel De Knijf (Vlaams Belang) wou het enkel hebben over de cijfers die voorlagen en niet over alle projecten die nog moeten gerealiseerd worden. “Dat zijn zaken voor de toekomst, nu gaat het om de jaarrekening van 2023”. Ook De Knijf stelde vast dat er te veel investeringen worden uitgesteld. “Veel kunnen wij er echter niet meer aan doen, wij stellen de rekening gewoon vast”.

Sandro Di Nunzio stelde in zijn reactie dat de schuldgraad per inwoner nog merkelijk lager ligt dan het Vlaams gemiddelde. “De scores die wij krijgen van de bevolking in diverse bevragingen laten ons veronderstellen dat wij vrij goed bezig zijn, maar dat er nog zaken moeten gebeuren is correct”.

Titelfoto Enibrahin Boran (Unsplash) & Bennie Vanderpiete

Scroll naar boven