N-VA met hun top trio en 6 speerpunten

Deze middag werden na de vergadering en het eetfestijn de top 3 kandidaten voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van N-VA Lochrist-Wachtebeke.

Momenteel zijn er in Lochristi 4 mandatarissen en 1 in Wachtebeke, met respectievelijk Ivan Lybaert, Wouter Van den Broecke, Vanja De Clercq, recent Michiel Van Loo (na het ontslag van Thierry Van Hecke) en tenslotte Rudy Lootens in Wachtebeke. Diederik Lacayse zetelt daar als onafhankelijke.

Eva Paelinck (38) staat op 1 en was al raadslid voor 2018. Ze woont in Zaffelare en is beroepshalve nationaal manager warehousing voor een grote retailer.

Op plaats 2 Michiel Van Loo is het nieuwe gezicht in de raad en zoon van huidig voorzitter Erwin Van Loo. Hij werkt als opvoeder-begeleider en het gezin woont in Kapelleken.

Helemaal nieuw is Sten Walscharts (36) een pluspapa uit Wachtebeke, waar ze nu al 8 jaar wonen. Hij komt uit Antwerpen, waar hij nog steeds werkt als ingenieur.

De 6 speerpunten zijn: een verkeersveilige, leefbare, zorgzame, ondernemende en bruisende gemeente met een financieel verantwoord bestuur.

Zorgzaam: kwaliteitsvolle kinderopvang/onderwijs, zorg op maat voor senioren en een inclusief Lochristi

Leefbaar: flexibele en nabije dienstverlening, investering nieuwe politiezone en meer groen voor de 7 dorpskernen

Verkeersveilig: veilige fiets- en voetpaden, tTrage wegen + schoolroutes en optimaal gebruik station Beervelde

Bruisend: faciliteren cultuur en vrije tijd, ruimte voor onze jeugd(werking en multi-inzetbare sportsite in de Bosdreef

Ondernemend: extra KMO zone in Wachtebeke (E34), brug werkzoekenden – ondernemers en stimuleren middenstand dorpskernen

Financieel verantwoord: goed huisvaderschap, niet meer lenen dan je kan afbetalen en besparen in plaats van belasten

Meer info? https://lochristi.n-va.be/

N-VA: “Het complete programma , gebaseerd op de resultaten van de bevraging die een tijd terug werd gedeeld met de bevolking van zowel Lochristi als Wachtebeke, vindt u aan het eind van de zomer in uw brievenbus. N-VA Lochristi heeft besloten de inhoud in deze campagne te laten primeren. Na dus met de top 3 een tipje van de sluier te hebben opgelicht, zal de rest van de kandidaten lijst over enkele weken worden voorgesteld.”

Ook eerste gedeputeerde Kurt Moens was vandaag in Zaffelare. In oktober kiezen we ook een nieuw provinciebestuur.

Scroll naar boven