Natuurherstelwet in Vlaanderen

Na het Europees parlement keurden ook 20 van de 27 lidstaten van de Europese Unie de natuurherstelwet goed. België moest zich onthouden omdat Vlaanderen dwarslag. In Oostenrijk is het alvast hommeles toen ze van kamp veranderden. In Vlaanderen weegt deze wet ongetwijfeld op de Vlaamse formatie.

De EU-wetgeving houdt in dat tegen 2030 minstens 20% van de Europese natuur te land en ter zee moet hersteld worden. Tegen 2050 moeten alle ecosystemen hersteld zijn. Oostenrijk stapt wellicht naar het Europees Hof van Justitie omdat de milieuminister al dan niet cavalier seul slim speelde bij de stemming. Eerder onthielden ze zich ook. Nu werd het ‘ja’.

Boerenprotesten voerden de druk op met steun van CD&V terwijl de natuurverenigingen hoopvol bleven. Landbouworganisaties zijn niet tegen natuurherstel maar wensen meer rechtszekerheid (en meer financiële ondersteuning) voor de boer. Dit standpunt wordt ook meegenomen richting onderhandelingstafel.

Bij Vooruit gaf kersvers Europarlementslid Bruno Tobback alvast dit standpunt mee: “De natuurherstelwet is een essentieel instrument om de biodiversiteitscrisis in Europa aan te pakken en ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De eerste prioriteit is nu het opstellen van een natuurherstelplan (voor de periode tot 2032). In ons land is dat een werk voor de regio’s. We rekenen erop dat de Vlaamse regering nu op een constructieve manier met deze wetgeving aan de slag gaat. Hoe sneller Vlaanderen werk maakt van een duidelijk en uitgebreid natuurherstelplan, hoe sneller er voor alle spelers duidelijkheid komt en een goede uitvoering van de natuurherstelwet kan worden verzekerd.”

We zijn benieuwd hoe deze ver uit mekaar liggende standpunten en visies kunnen verweven worden in het Vlaamse landschap?

Scroll naar boven