100 jaar Landelijke Gilde Zaffelare

Machteld Moijson
0 reactie(s)
100 jaar Landelijke Gilde Zaffelare

Tekst Machteld Moijson

Felicitaties zijn aan de orde voor de Landelijke Gilde van Zaffelare, want die viert de eerste week van september haar honderdjarige bestaan. Op 1 september begint de feestweek met een eucharistieviering om 9 uur in de kerk van Zaffelare en ze eindigt op 8 september met een uitgebreid programma.

Ontstaan Landelijke Gilden

De Belgische Boerenbond werd opgericht in 1890 toen de maatschappij een zware crisis doormaakte: de inlandse landbouw die eeuwenlang voor de voedselvoorziening had ingestaan, werd plots uit de markt geduwd door goedkope landbouwproducten uit alle werelddelen. De grootgrondbezitters vreesden voor de ontwaarding van hun gronden. De boeren zagen hun inkomsten dalen. De Katholieke Kerk en de katholieke partij vreesden de vlucht van de verarmde boeren naar de ‘zondige’ stad en naar het opkomend socialisme.

In 1890 stichtten pastoor Jacob-Ferdinand Mellaerts en de katholieke volksvertegenwoordigers Joris Helleputte en Franz Schollaert in Leuven een ‘Boerenbond’ om “een christelijke en machtige boerenstand” te bekomen. Op tien jaar tijd richtte Mellaerts tientallen lokale boerengilden op, begon met het bondsblad ‘De Boer’, startte met beroepsvoorlichting en met de uitbouw van coöperatieve aankoopafdelingen, Raiffeisenspaarkassen en verzekeringen.

De opvolger van Mellaerts, priester Luytgaerens, zette de interne organisatie op punt. In 1907 begon hij met de beweging voor de boerinnen, in 1911 met de tuinders, in het begin van de jaren ’20 met de boerenjeugd.

In deze periode bracht Boerenbond de boeren en tuinders de basisbegrippen bij van de moderne grondbewerking, zaadveredeling, veevoeding en veeverbetering, stalhygiëne en zuivelverwerking. De opvallende rendementsverbetering van de Belgische land- en tuinbouw in die jaren was voor een groot stuk aan de beroepsvorming van de Boerenbond te danken.

In 1971 vond de Boerenbond de tijd rijp om te herstructureren. Men splitste in een Landelijke Gilde en in afzonderlijke professionele gildes, zoals bijvoorbeeld de bloemisten-, land- en tuinbouwgildes. De Landelijke Gilde werd een socio-culturele organisatie.

Geschiedenis Landelijke Gilde Zaffelare in boekvorm

100 jaar Landelijke Gilde Zaffelare

Gebaseerd op het jaar van ontstaan van een afdeling van de Boerenbond in Zaffelare, koos de Landelijke Gilde ervoor om dit jubileum te vieren met de uitgave van een boek en een aantal activiteiten. Bruno Vandekerckhove, lid van de Landelijke Gilde Zaffelare en enthousiaste geschiedeniskenner, nam de hoofdredactie van het boek op zich.

In het eerste deel lezen we vooral over de nationale en lokale stichtingsgeschiedenis van de Boerenbond, het tweede deel behandelt de lokale Landelijke Gilde zelf die vanaf de jaren ’80 vrij actief socio-culturele activiteiten ging organiseren, zoals quizzen, sneukeltoeren, optredens, weekends, enz. Het derde deel kadert de organisatie vanuit een maatschappelijk, politiek en sociaal-economisch perspectief, terwijl het vierde deel enkele uitgesponnen interviews met lokale oud-bestuursleden weergeeft.

100 jaar Landelijke Gilde Zaffelare

Het was niet echt de bedoeling om een wetenschappelijk historisch werk samen te stellen, maar wel om een leesbaar en boeiend geheel te creëren van historische feiten, afgewisseld met leuke herinneringen en vooral met veel foto’s en afbeeldingen.

Het boek, uitgegeven bij Print & Co, telt 170 bladzijden en wordt voorgesteld op 6 september tijdens de receptie voor leden en genodigden op de terreinen van voorzitter Herman Boussaer in de Rechtstraat te Zaffelare. Wanneer vooraf besteld wordt kost het boek 12.5 euro, later kost het 15 euro. De receptie wordt gevolgd door een fuif om 22 uur, met optreden van de covergroep ‘Ontpopt’.

Hoevefeesten op zondag

Zondag 8 september start om 9 uur met een tractorwijding waarvoor verzameld wordt aan de Koedreef, ’s middags kan je aanschuiven bij het eetfestijn, vanaf 13.30 uur volgen er activiteiten voor kinderen en volwassenen, er is het maïsdoolhofspel, kindergrime, het springkastelendorp, de paarden- en ponykeuring, een circusvoorstelling voor en door kinderen, om dan af te sluiten met het uitzwaaien van de winnaars van de luchtballonvaart om 17 uur.

We hopen dat de weergoden hen gunstig gezind zijn bij hun festiviteiten.

Voor meer informatie kan u terecht bij Herman Boussaer 0479 326 876 Herman.Boussaer@skynet.be - Koen Claeys 0479 263 342 of Landelijkegildezaffelare@telenet.be