50 jaar Oxfam – wereldwinkels: 1971 - 2021

Claudine
0 reactie(s)
50 jaar Oxfam – wereldwinkels: 1971 - 2021

Tekst Claudine - Foto's Oxfam

Eerlijk zou de regel moeten zijn, in plaats van de uitzondering.

‘De wereld veranderen doe je niet door aan de zijlijn toe te kijken; wel door de ideologie in praktijk om te zetten’.

Dat deed een groep enthousiaste tieners en jonge twintigers in 1971, de pioniers van de Oxfam-wereldwinkels. In het verlengde van Vredesbeweging en van emancipatiegroeperingen ging de groep met ‘Eerlijke Handel’ aan de slag. De Oxfam-Wereldwinkels startten kleinschalig en hebben ondertussen zowat in elk dorp een vestiging.

Het gouden jubileum wordt dit jaar gevierd met o.a.'50 jaar Oxfam-Wereldwinkels’ .
Zie https://www.facebook.com/watch/?v=295808598870048

Met foto’s van het eerste winkeltje in de Antwerpse Hoofdkerkstraat, tot de legendarische affiche van wijlen Jean-Luc Dehaene naakt in een wijnvat, brengt dit boek de geschiedenis van het idealistische project uit 1971 dat uitgroeide tot de nationale Oxfam-wereldwinkels V.Z.W. die we nu kennen. 

Als liefdadigheid faalt en als demonstreren tegen de ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid in de wereld niet volstaat, kan een Fair Trade circuit de oplossing zijn. Talrijke producentencoöperaties leveren sindsdien hun producten tegen een rechtvaardige prijs aan de wereldwinkels als gelijkwaardige en gerespecteerde handelspartners.

Sinds 1971 wordt het productaanbod voortdurend aangepast en uitgebreid en worden nieuwe ambities gesteld, steunend op 4 pijlers: Lokale Verankering, Duurzame en Eerlijke Handel, Beleidsbeïnvloeding en Humanitaire Hulp.

Na 50 jaar werking - dankzij het idealisme van zoveel vrijwilligers - is het nuttig om te evalueren en na te denken over toekomstige uitdagingen. De economische machtsstructuren in de wereld zitten fout. Om daar iets aan te veranderen zijn gesprekken met de bedrijfs- en de politieke wereld essentieel.

Juridische belemmeringen, verankerde systemen, ecologische ontwikkelingen, mensenrechten, arbeidsrecht, verpakking  en voedselkilometers,…. staan op de agenda. Veel organisaties in Vlaanderen – zo ook de wereldwinkels – draaien hoofdzakelijk op vrijwilligers. Een belangrijk deel van die mensen zijn inmiddels van zekere leeftijd. Verjonging is nodig. De idealistische en minder radicale politieke agenda zouden de oorzaak kunnen zijn van de schaarse interesse bij jongeren: te braaf, niet extreem en rebels genoeg.
Het wordt een ferme uitdaging om op deze items een antwoord te vinden !

Wereldwinkel Lochristi startte 41 jaar geleden, in 1980 met een wereldwinkelverkooppunt in Dorp-Oost aan de Lodejo.

Erik Wattenberghe, één van de initiatiefnemers vertelt  over die beginjaren : “Met een paar geëngageerde jeugdclubleden zetten we de zondagvoormiddag van 10 tot 12 een standje met enkele Oxfam-producten aan de Lodejo. Hoe klein ook, élke bijdrage voor meer rechtvaardigheid in de wereld telt. De beginvoorraad (toen hoofdzakelijk Oxfam-koffie, chocolade en wijnen), die betaalden we uit eigen portemonnee. Tot ergens in 1984 die vrijwilligers, ondertussen volwassen en in het professioneel  leven actief, stilaan wegvielen en het wekelijkse handeltje stopte.”

Het bleef stil tot 1982. Welke mensen toen de organisatie heropstartten is jammer genoeg niet helemaal duidelijk. We weten wel dat er een systeem met maandelijkse bestellingen en aan-huis-leveringen uitgewerkt werd. Vrijwilligers verzorgden die thuisservice tot 1997.

Sinds 1997 kan de Wereldwinkel Lochristi over een ingerichte locatie beschikken. Vele jaren was dat de kleine gezellige ruimte aan het Lodejo-atrium, twee jaar naast de Kringloopwinkel aan Dorp-Oost en momenteel huist de winkel in Dorp-West 98.
Met de beperkte ploeg waar Lochristi op draait, slaagt men er toch in een behoorlijke verkoopomzet te realiseren. Handen te kort voor de engagementen: de winkel aan Dorp-West, een jaarlijkse tweedaagse geschenkenbeurs in Zeveneken, de week van de Fair Trade, de jaarlijkse Wereldwinkeldagen, standen op diverse beurzen, de wijnproefavond in het najaar, …

Tijdens de week van 6 tot 16 oktober 2021 organiseert Oxfam met de ‘Langste Koffieklets’ enkele regionale activiteiten en een debat/ideeënuitwisseling voor scholen. Zij kunnen zich laten horen en zien (vooral niet zwijgen!) en politici tonen dat ze werk moeten maken van eerlijke handel.
Want zeg,… duurt dat hier nog lang ?! ‘

* Uw Oxfam Wereldwinkel  Lochristi, Dorp-West 98
* Cadeaudagen in de oude gemeenteschool Hoekstraat 3, Zeveneken op zaterdag 27 en zondag 28 november 2021 10 – 17 uur
* kandidaat vrijwilligers : lochristi@oww.be
* scholen : https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie/