Aankoop woning Schoolstraat – Koning Albertlaan te duur?

Jean Marie
0 reactie(s)
Kruispunt Schoolstraat - Koning Albertlaan

© JMDB

De gemeente wil de woning aankopen op het kruispunt -Schoolstraat-Dorpsstraat-Koning Albertlaan. Het betreft een kleine woning op de hoek van de Schoolstraat met de Kon. Albertlaan. De N-VA fractie onthield zich. CD&V keurde het goed met bedenkingen.

De woning zal na aankoop (198.000 euro) worden afgebroken om de zichtbaarheid op het kruispunt te verbeteren.

CD&V fractie

“ CD&V keurt dit punt goed. De verkeersveiligheid op dit kruispunt laat al jaren te wensen over door de slechte zichtbaarheid op het verkeer vanuit Hijfte. De spiegel is zeker geen voldoende veilige maatregel om ongevallen te vermijden.

De statistiek van ongevallen geeft weer dat hier een duidelijk verkeersprobleem bestaat. Wij vinden het alleen spijtig dat dit zo lang moeten duren heeft. Een paar jaar geleden heeft de gemeente al eens de gelegenheid laten voorbij gaan om dit huis aan te kopen. Graag willen we dan ook weten waarom dit toen niet opgenomen werd en nu wel?”

N-VA fractie

“ Onthouding. Veel te duur aangekocht. Het gaat om 198.000 euro zonder kosten en zonder afbraak, splitsen gevel en dak, metselen van nieuwe zijgevel,… wat de totaalprijs snel naar 250.000 euro zal doen gaan.”

Dit werd ondersteund door een rist van woningen ‘te koop’ te vergelijken met dit huis. Ook de schattingsverslagen werden erbij gehaald.

“ Schattingsverslag nr.1 185.000 euro waarbij de oppervlakte te groot (22m2) werd bepaald. Vergelijkt men dit met het schattingsverslag 2 van 170.000 euro dan is dit  dichter bij de werkelijkheid. Dus gaat men best van 170.000 euro uit. Als men dan bekijkt dat de verkoopsprijs altijd onder de schattingsprijs ligt, dan begrijpen we niet dat men hier zoveel meer (28.000 euro) betaalt.

In 6 jaar tijd gebeurden er 13 ongevallen. 1x bromfiets en 4 x fietser waarbij vooral de schemering de oorzaak was. Bij alle andere ongevallen was het negeren van het stopbord de oorzaak.

Niemand betwijfelt dat het een gevaarlijk kruispunt is dat voor verbetering vatbaar is. Als aankopen de oplossing is, waarom heeft men het dan niet in 2011 aangekocht? Het was dan veel goedkoper. En men moest dan geen wederbeleggingsvergoeding betalen.

De vandaag voorgestelde oplossing is er een die veel te duur is. Onze fractie is voor het beveiligen van alle gevaarlijke verkeerspunten in onze gemeente. Maar verwijzend naar de meerderheid “een euro kan men maar 1 maal uitgeven" vinden we dit een te dure oplossing. Vooral wetende dat er geen andere, goedkopere, optie bekeken is. In de geest van een goede huisvader onthouden wij ons.”

De meerderheid besliste tot de aankoop over te gaan.