Afvalcijfers stijgen

Jean Marie
0 reactie(s)
Afvalcijfers stijgen

Tekst JMDB - Foto IDM 

OVAM en IDM publiceerden de afvalcijfers en die vertonen stijgende waarden. Het zou veelal met COVID-19 te maken hebben. Hoe verkwistend of zuinig zijn de inwoners van IDM en hoe diep is hun voetafdruk? We bekeken de cijfers.

Zo was er in 2020 voor het eerst in jaren terug meer restafval (+ 3,5 kg/inw) maar de totale hoeveelheid huishoudelijk afval bleef wel stabiel op 476 kg per inwoner. Bij IDM was dat gemiddeld 464.7 kg of 11.3 kg beter dan het Vlaams gemiddelde. Vanaf volgend jaar zal de OVAM met het nieuwe datamonitoringssysteem MATIS rapporteren over de huishoudelijke afvalstoffencijfers - www.ovam.be/matis . Met dat nieuwe systeem zal de info niet langer bij de gemeenten en afvalproducenten opgevraagd worden maar bij de inzamelaars en verwerkers, wat de datakwaliteit ten goede moet komen. Zo moet het ook mogelijk worden de effectieve recyclagegraad te gaan berekenen van de selectief ingezamelde afvalstromen.

selectieve vuilnisbakken

De toename aan restafval is uitsluitend toe te schrijven aan een groter volume aan huisvuil dat deur-aan-deur ingezameld werd, nl. 40.000 ton ten opzichte van 2019. De andere fracties van het restafval zoals grofvuil (-5,5%) en afval van openbare vuilnisbakjes, veegvuil en het opruimen van sluikstorten (-12%) nam af in 2020. In dezelfde periode zagen ze bij het bedrijfsrestafval een omgekeerde beweging. In 2020 werd 60.000 ton minder bedrijfsrestafval geproduceerd dan in 2019.

Men vreest de doelstellingen voor restafval van 138 kg/inw in 2022 niet te bereiken.

In 2020 werd 69,1 % van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en 65,5% ging uiteindelijk naar een inrichting voor recyclage of compostering. Selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijk afval kenden daardoor slechts een kleine daling t.o.v. 2019.

Ook op de hergebruikssector had de crisis een impact. Onder meer door de sluiting van niet-essentiële winkels daalde de hoeveelheid ingezamelde kringloopgoederen met 14% en daalde de verkoop met 17% in de kringwinkels.

sluikstorten glasbollen

Hoe doen wij het?

Wat het huishoudelijk restafval betreft zitten we boven de cijfers van 2018 (12.090 ton) met 12.772 ton. Ook in Lochristi is er een stijging tot 2.302 ton in 2020 maar toch zijn we de beste leerling van de IDM-klas met 101.8 kg/inwoner. Zelzate scoort het hoogst met 131.3 kg/inw. Moerbeke en Lokeren blijven ook op minder dan 110 kg.

Wat PMD betreft werd 2.699 ton aan huis opgehaald en dat is gemiddeld 23.8 kg/inwoner. Het is een forse stijging ten opzichte van 2019 maar in de PMD zak mag er nu ook meer.

In 2020 werd 6.004 ton papier en karton aan huis opgehaald. Ook de glasbollen werden goed gevuld, al moesten ze sluikstorters afschrikken met gasboetes en camera’s. Zo werd in 2020 3.653 ton glas opgehaald.