Beheerovereenkomsten in landbouw beïnvloeden biodiversiteit

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)

Vorige maand werd in het Vlaams Parlement het INBO Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 voorgesteld.

Hieruit bleek dat de beheerovereenkomsten in de landbouw een aantoonbaar effect hebben op de biodiversiteit, maar dat er nog ruimte voor verbetering blijft.

 

Om de biodiversiteit in landbouwgebied op te voeren, heeft de Vlaamse overheid de beheerovereenkomsten in het leven geroepen: door hun bedrijfsvoering aan te passen, helpen de landbouwers om milieu- of natuurdoelstellingen te realiseren. Voor maatregelen die verder gaan dan de wettelijke bepalingen krijgen ze een financiële tegemoetkoming.

Een deel van de beheerovereenkomsten heeft betrekking op weide- en akkervogels.

Op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Landbouw en Visserij heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht of deze maatregelen ook effect hebben. Wat de beheerovereenkomsten voor weidevogels betreft, blijkt dat er meer vogels te vinden zijn op plaatsen met beheerovereenkomsten.

Om met meer zekerheid te kunnen zeggen dat dit het gevolg is van de beheerovereenkomsten zelf, dient er minimaal nog twee jaar extra gemeten te worden door het INBO. Daarnaast toont een computermodel aan dat er betere resultaten te bereiken zijn met evenveel geld: geef een kleiner aantal boeren meer geld om bepaalde weiden gedurende een langere periode niet te laten begrazen of te maaien (zodat de vogels die er broeden langer niet gestoord worden), en je zal uiteindelijk meer vogels hebben.

Soms zijn de maatregelen te veel afgestemd op één bepaalde soort in plaats van op verschillende soorten vogels, en er moeten grotere oppervlaktes bekeken worden in een gebiedsgerichte aanpak. In de communicatie en het overleg met de landbouwer moet rekening gehouden worden met het feit dat hij een producent is: een landbouwer zal pas in een beheerovereenkomst stappen als hij die kan inpassen in zijn bedrijfsvoering.

De landbouwer heeft rechtszekerheid nodig wanneer hij wil terugkeren naar de toestand voor de beheerovereenkomst en/of om te weten of zijn financiële investering rendabel is op de langere termijn.

Het beleid dient te streven naar voldoende evenwicht tussen keuzevrijheid en verplichtingen van de landbouwer als men de vogelbiodiversiteit van het platteland wenst te behouden.