Beheersplan Kasteeldreef goedgekeurd

Jean Marie
0 reactie(s)
Kasteeldreef beheersplan september 20 Lochristinaar

© Tekst JMDB - Foto Bennievdp

De Kasteeldreef is een privédreef (Fam. Geers) met een publiek karakter. Het is meteen ook een van de historische herkenningspunten in Lochristi dat bovendien als dorpsgezicht geklasseerd is sinds 1995. Nu wordt ze in verschillende fases aangepakt.

In maart 2019 waaiden al verschillende populieren om en moest om veiligheidsredenen dringend worden ingegrepen door een aantal bomen te kappen. De privéeigenaar, de gemeente en het Agentschap Onroerend Erfgoed zaten samen om een beheersplan op te maken en dat is nu klaar.

De dreef wordt in verschillende fases aangepakt. Fase 1 behelst het stuk vanaf Dorp West (N70) tot aan de Dekenijstraat. In het najaar worden de 143 populieren gerooid. In het begin van de dreef komen 10 linden (zwarte linde of tilia x europeae) in twee rijen. Populieren zijn hier verplicht aan te planten en men koos voor 140 cultivars ‘Oudenburg’. De linden zullen ongeveer 3.5 meter hoog zijn met een omtrek van 20-25 cm. De populieren zijn wat kleiner met 8-10 cm omtrek.

De fietsenstalling zal verdwijnen en op de N70 komt er een nieuwe na overleg met De Lijn, die bepaalde haltes wil verleggen. Hierbij zullen parkeerplaatsen verdwijnen.

Het ander deel van de Kasteeldreef (van Dekenijstraat tot Rozelaredreef) wordt in een volgende fase aangepakt, al kan dat nog even duren.

De kapvergunningen zijn intussen opgehangen en die moeten in het kader van het openbaar onderzoek gedurende 35 dagen blijven hangen. In de tweede of derde week van oktober wordt dan gerooid en voor februari 2021 wordt aangeplant. In april wordt dan verder ingezaaid. Het zal dan ook niet langer mogelijk zijn in het begin van de dreef te parkeren.

Het wegdek met veel putten en opwaaiend stof wordt niet aangepakt. Men zou eventueel een karrespoor in kasseien aanleggen maar lawaai van voorbijrijdend verkeer is dan een ander bezwaar.

De buurtbewoners waren ook uitgenodigd en er kwamen er 6 opdagen.

Fotoreeks voorstelling beheersplan Kasteeldreef (klikken op onderstaande foto om de fotoreeks te openen)