Belastingen worden aangepast

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis park Lochristi

Tekst - Foto JMDB

Investeringen in Uyttenhove, Lodejo, rioleringen, wegeniswerken, fietspaden, een vernieuwd en nieuw woonzorgcentrum, verhoogde bijdragen voor politie, pensioenen, brandweer, IDM en  minder ontvangsten door de tax shift nopen ook Lochristi in te grijpen om het saldo in evenwicht te houden. Dat betekent belastingverhogingen, aanpassingen en nieuwe heffingen.

Welke aanpassingen, verhogingen worden doorgevoerd en welke nieuwe ingevoerd, kon u al lezen in het artikel over de laatste gemeenteraad. Vooral eigenaars van onroerend goed betalen veel meer.

Zie https://www.lochristinaar.com/nieuws/gemeenteraad-op-23-december - alle details vindt u op de site van de gemeente https://www.lochristi.be/bekendmakingcategorie/12/retributie--en-belastingreglementen?sort=0&y=0

Frederik Van den Berghe  (Open VLD)

“ We willen nog eens de stijging van de werkingstoelages voor een totaalbedrag  van 5.283.141 euro aan BKO, IDM, politie, brandweer en OCMW onder de aandacht brengen. Lochristi behoorde in 2014 nog niet tot de brandweerzone centrum maar beschikte nog over het eigen C-korps wat op jaarbasis 386.000 euro kostte. Als we kijken naar de situatie in 2019 komen we op een bedrag van 7.269.144 of  een stijging van 1.986.003 (+38%). De financieel directeur heeft ook een prognose gedaan voor 2025 en dan zouden we op 8.869.144 euro uitkomen wat een stijging is van maar liefst 3.586.003 of 68%.”

brandweer Lochristi

De oppositie kon zich soms vinden in de aanpassingen en ook verhogingen maar had vooral ook veel bedenkingen omdat de meerderheid dit zag aankomen voor de verkiezingen maar ervoor koos hieraan voorbij te gaan en dit over oktober 2018 te tillen.

Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V)

“ Het is duidelijk. De gemeente Lochristi verhoogt de belastingen. Hiermee is het hoge woord eruit. De meerderheid heeft dit al de hele tijd verbloemd met andere bewoordingen (evenwicht financiën gemeente herstellen, in lijn brengen van tarieven met andere gemeenten, ...), maar de facto gaat het wel degelijk over hogere belastingen. Niemand betaalt graag meer belastingen, maar alle partijen in deze gemeenteraad zullen moeten toegeven - na de informatie op de commissie financiën - dat er geen andere optie is op dit moment.

Belastingreglementen in dit punt dienen hoofdzakelijk om de financiering van de gemeente rond te krijgen. Deze kunnen echter ook gebruikt worden als hefbomen om beleid te voeren en de mentaliteit van de burgers te  wijzigen. Wij missen dit toch nagenoeg volledig in deze lijst. De focus ligt voor dergelijke belastingen dan niet zozeer op het genereren van extra financiële middelen, maar wel op het doordrukken van een andere manier van leven. Dit is vooral nuttig voor het veranderen van ons gedrag in verband met duurzaamheid.”

Soms werd goedkeuring gegeven maar algemeen werd het een onthouding.

politie Puyenbroeck Lochristi

Tom De Sutter (N-VA)

“ De belastingverhoging van 35% zorgt voor een meeropbrengst in 2020 ten opzichte van 2019 van 2.100.000 euro. Voor wat betreft 2025 zelfs 2.900.000 euro. Alle (negatieve) factoren waren nochtans gekend voor de verkiezingen. De N-VA-fractie heeft in het verleden steeds haar verantwoordelijkheid willen opnemen. Open VLD heeft er evenwel voor gekozen om haar verantwoordelijkheid niet op te nemen en elke discussie over de verkiezingen te tillen. Twee weken na de verkiezingen is reeds een verhoging van de BOT-bijdrage goedgekeurd, goed voor 300.000 euro aan bijkomende inkomsten/jaar.

De N-VA erkent dat een belastingverhoging onafwendbaar is, maar het is Open VLD die daarvoor de volle verantwoordelijkheid draagt.”

De partij vond de verschillende heffingen soms verwarrend terwijl goedkeuring en onthouding wisselden.

Hilde Van Laere (Groen sp.a )

De fractie kon zich in een aantal retributies vinden en vond ze zelfs soms te laag, zoals de heffing op leegstand.

Daniël De Knijf  (Vlaams Belang)

De fractie had haar bedenkingen, vooral omdat er niets van dit alles terug te vinden was in de verkiezingsbeloften van de bestuursmeerderheid. Kon akkoord gaan met een aantal retributies.