Bezorgd voor en over water

Claudine
0 reactie(s)
Bezorgd voor en over water

Tekst Claudine - Foto's JMDB ©

Meer ‘zorgen voor water’ betekent ook minder ‘zorgen over water’. In 2019 ging in Vlaanderen liefst 61 miljoen m³ water verloren door lekken in de 63.000 km waterleidingen. We gingen de bronbemalingen en grondwaterwinningen na in onze gemeente en stuurden ook een vragenlijst naar verschillende actoren.

regen op achterruit

Er is geen leven zonder water op onze planeet (en waarschijnlijk ook niet op Mars). In meer dan de helft van de meetpunten van grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen staat het waterniveau alarmerend laag. Logisch dat de waterproblematiek geen dag uit de actualiteit blijft. Elke druppel wordt belangrijk.

opvangbekken water serres

Nochtans blijft het waterverbruik in Vlaanderen - ondanks de stijgende bevolkingsdichtheid - ongeveer stabiel. Bedrijven halveerden het gebruik (voornamelijk oppervlaktewater) in de afgelopen decennia. Particulieren (voornamelijk leidingwater) verbruiken ongeveer 110 liter per dag per persoon waardoor ze zuiniger zijn dan Duitsers, Fransen en Nederlanders. Grondwater wordt vooral in de land- en tuinbouw opgepompt.
In de waterschaarste tabellen van het World Resources Institute staat België op plaats 23 van 164 opgenomen landen!  Landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten doen het beter dan ons. 
Onze waterstress (verhouding tussen beschikbaar en vraag naar water) is na San Marino en Cyprus de hoogste van Europa! 
De impact hiervan wordt op alle domeinen ingrijpend (droogteperiodes, slechte oogsten, schaarste, natuurcatastrofes, barsten in gevels, hitte-eilandeffect,  ..)  zoals onlangs ook nog in een Pano-reportage duidelijk werd.

pompstation Lochristi Poelinckstraat

De essentie van de uitdroging van de Vlaamse grond zit volgens experten niet in een tekort aan regenwater maar wel in een foute waterhuishouding. Die is erop gericht om het hemelwater zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Bovendien zijn 75% van de moerasgebieden drooggelegd terwijl we integendeel het water langer en beter moeten bijhouden. Moerassen, natte graslanden, strijden tegen lekverliezen, ontharding en bufferbekkens gaan ons daarbij helpen.
Hoe sommige inwoners van onze gemeente de grondverdroging ervaren en hoe ze ermee omgaan leest u in een volgende bijdrage.

Lochristi?

waterverspilling

Milieuambtenaar Sofie Derous bezorgde ons cijfers over droogzuigingen en grondwaterwinning.

“In 2020 waren er 34 aktenames voor bronbemalingen (droogzuigingen). In 2021 zitten we eind april aan 42 aktenames, voornamelijk door de explosieve toename aan zwembaden en -vijvers. De staycations door de coronapandemie zitten hier vast voor iets tussen.

pomp grondwater
Qua grondwaterwinningen waren er tussen 1990 en vandaag 307 gekende grondwaterwinningen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bepaalde grondwaterwinningen mogelijks niet meer actief zijn en dit nog niet werd doorgegeven. Mogelijks zijn er ook onvergunde grondwaterwinningen aanwezig zijn. Circa 75% van deze grondwaterwinningen werden vergund in het kader van land- en tuinbouw.  De rest van de grondwaterwinningen werden vergund voor andere activiteiten.”

Morgen deel 2 met de lokale enquête.