Corona bon of beter LoCo-bon komt

Jean Marie
0 reactie(s)
Loco bon Lochristi coronabon

Tekst JMDB

Het gemeentebestuur besliste eind juni om alle inwoners een geschenkbon te geven. Op deze manier willen ze de lokale ondernemers een hart onder de riem steken. Zij kunnen zich al registreren als aanvaardpunt voor de bon via http://shop.kivalo.be/lochristi.

Meer info?  www.lochristi.be/loco-bon

De bon werd tijdens de gemeenteraad  van april via sociale media door Open VLD aangekondigd en dit zorgde voor verontwaardiging bij de oppositie. Uiteindelijk werd het reglement voorgelegd op de zitting van eind juni en was er op 4 juni 2020 overleg dat als ‘pro forma’ werd ervaren. De oppositie hekelt ook het niet sociale van dit geschenkje.

De oppositie was vooral kregelig en stekelig.

CD&V onthouding

De partij benadrukt dat ze verontwaardigd blijft over de manier waarop de meerderheid deze bon heeft aangekondigd tijdens de gemeenteraad van april laatstleden. Het gebeurde zonder enig overleg met andere fracties of vertegenwoordigers van lokale handelaren. De vergadering van 4 juni 2020 maakte al snel duidelijk dat deze enkel gericht was op het uiteenzetten van de modaliteiten van de Corona bon en dat er geen opening meer was voor tegenvoorstellen vanuit de oppositie.”

Ondertussen werden al verschillende maatregelen genomen van uit de Federale en Vlaamse overheid en de partij geeft een kleine opsomming. Er zijn subsidies voor de gemeenten voor ondersteuning van verenigingen, die voor Lochristi niet minder dan 221.000 euro bedragen. Er is extra steun aan OCMW ’s om de noden van inwoners in financiële en emotionele problemen te ledigen, wat voor Lochristi een bedrag is van 60.000 euro. In de horeca reduceert men de BTW op niet-alcoholische dranken en  creëert men de mogelijkheid voor bedrijven om een horeca-cheque van 300 euro belastingvrij toe te kennen aan werknemers.

Er zijn vele gemeenten die zeer gerichte initiatieven genomen hebben om de echte noodlijdenden te bereiken en te ondersteunen, zowel aan inwoners- als aan ondernemerszijde. Zij hebben met minder geld meer noodlijdenden goed ondersteund. De hier voorgestelde LoCo bon is bovendien voor echte noodlijdende inwoners een druppel op een hete plaat en zal wellicht niet de lokale handelaars bereiken die dit het meest nodig hebben.

Van één zaak zijn we zeker. Dit kost onze gemeentekas 380.000 plus de bijkomende kosten voor de ontwikkeling van de App en de verdeling van de bonnen, wat een zware aderlating is. Deze zullen in de toekomst weer verhaald moeten worden op onze burgers via belastingen. Daarom willen we nog eens benadrukken dat we onze burgers moeten stimuleren om deze LoCo-bon zinvol te besteden en zelfs te schenken aan andere doelen. We denken in de eerste plaats aan organisaties die gezinnen in armoede ondersteunen of Welzijnsschakel Lochristi, die ook deze gezinnen met voedselpakketten en materiaal ondersteunen.

Op de vergadering van 4 juni 2020 heeft UNIZO nog eens duidelijk gemaakt dat het al jaren ijvert voor het uitgeven van bons voor gebruik bij lokale handelaren op initiatief van de gemeente. Wij ondersteunen dit ten zeerste en hopen dat deze bon de aanzet mag zijn om hier eindelijk eens werk van te maken.”

NV-A tegenstem

“ De N-VA-fractie kan niet akkoord gaan met dit punt. Op geen enkel ogenblik is rekening gehouden met de inbreng van de andere fracties binnen de gemeenteraad, zowel ten aanzien van gesuggereerde alternatieven als ten aanzien van de uitwerking van de Corona-bon, thans LoCo-bon.

De naamswijziging van Corona-bon naar LoCo-bon is wel positief gezien de nieuwe naam de bon alle eer aandoet, zijnde een beetje loco. De bon wordt immers voorgesteld als een extra steun naar inwoners en ondernemers. Maar niet iedere ondernemer of inwoner heeft een extra steun nodig.

De N-VA-fractie meent dat de bon de volgende inwoners dan wel ondernemers moet helpen die verplicht gesloten waren. Ondernemingen uit de evenementensector komen niet in aanmerking (catering – tentenverhuur –  …). Denken hier ook aan hulpbehoevenden, alleenstaanden met kinderen, mensen die werkloos werden

Over de LoCo-bon is geen enkel advies gevraagd aan de reeds anderhalf jaar niet werkende adviesraad. Het is en blijft eerder een ongepaste publiciteitsstunt van de meerderheid om hun imago na het verhogen van de belasting wat op te poetsen met 2,2 miljoen extra belasting per jaar en dan

De NV-A fractie kan zich niet vinden in deze wijze van steunmaatregel aan de getroffen inwoners en ondernemers.

Groen sp.a onthouding

Wij zijn voorstander van initiatieven die alle lokale ondernemers en  lokale handelaren steunen en daarom zullen we niet tegen stemmen. Maar het hele proces werd totaal verkeerd aangepakt, de voltallige oppositie werd buiten spel gezet, er was te laat initiatief voor een inhoudelijk debat maar doordat reeds de vorm was gecommuniceerd via sociale media was er geen mogelijkheid meer om alternatieven te bespreken en te bekijken.

Unizo, de spreekbuis van vele lokale ondernemers hier, gaf aan dat deze vorm van steun te weinig duurzaam is,  weinig effect heeft op langere termijn voor de lokale handelaren. Dit geld had dus op een andere, effectievere manier kunnen ingezet worden dan nu. Helaas hebben we dit debat en deze denkoefening niet kunnen voeren en dat is een erg gemiste kans.

Daarom, omdat we zo verontwaardigd zijn over de manier waarop dit gelopen is, zullen we ons onthouden bij dit punt.”

Het Vlaams Belang stemde voor.