Coronabonnen voor elk?

Jean Marie
0 reactie(s)
Coronabonnen voor elk?

Tekst - Foto JMDB

De gemeenteraad verliep digitaal maar kon noch door pers of publiek gevolgd worden. Er werd door de Open VLD meerderheid geen toegevoegd punt ingediend. Het bleef bij een mededeling dat een systeem van cadeaubonnen voor de inwoners uitgewerkt zal worden. Dit idee werd onmiddellijk via facebook wereldkundig gemaakt, al was niet iedereen hiermee opgezet.

“ Elk gezin ontvangt een cadeaubon van 25 euro vermeerderd met 10 euro per inwonend gezinslid. Met deze bon kan alleen betaald worden bij de lokale handelaars” , lezen we op hun site. Wanneer waar en hoe dit allemaal zal georganiseerd worden, kon niet worden verduidelijkt. De financiële impact is groot en de oppositie was totaal verrast en ook misnoegd over deze gang van zaken. De mededeling kwam er – naar wij vernamen – om 21.30 uur.

We ontvingen volgende reacties op deze post van alle fracties.

coronabon Lochristi

Sandro Di Nunzio – schepen

“ Op basis van de bedragen die we zouden schenken (25 + 10 euro al naargelang) hebben onze diensten een raming gemaakt gesteund op de huidige bevolkingscijfers. Het zou geraamd om circa 380.000 euro gaan. Nu  wordt/werd prijs gevraagd aan 3 mogelijke leveranciers die zouden moeten kunnen uitwerken wat we voor ogen hebben. Een kaartje met QR-code waar de inwoners dan gebruik van kunnen maken? Het moet nog allemaal worden uitgewerkt en collega Droesbeke zal binnenkort meer details kunnen geven.

Evident willen we dat dit in de lokale economie en aldus bij de lokale handelaar terechtkomt. In een ideale wereld kunnen we dit enkel oriënteren richting de ‘pure Lootse’ handelaar, maar in de praktijk zal dat een complexe oefening worden. Tussen een anonieme winkelketen (zonder zetel in Lochristi en zonder lokale uitbaters of werknemers) enerzijds en een lokale winkel (met zaakvoerder en werknemers van Lochristi) zit natuurlijk een brede waaier aan ‘tinten’ grijs. Dus hierin een onderscheid maken lijkt mij niet heel evident. (Zeker als je rekening moet houden met het gelijkheidsbeginsel). We gaan de oefening zeker maken, maar persoonlijk denk ik dat het vanuit juridisch oogpunt niet evident zal zijn om bepaalde winkels zomaar uit te sluiten. De toewijzing van de opdracht om dit uit te rollen zal wellicht bevoegdheid college zijn. Het opstellen van een reglement en dergelijke zal wellicht gemeenteraad zijn.”

Dirk Van Nieuwerburgh – CD&V

“ Het voorstel i.v.m. Corona bon is voor het eerst toegelicht om 21.30 uur op de gemeenteraad vandaag. Dergelijke communicatie moet vanuit de gemeente komen en niet vanuit een politieke partij. Op de website van de gemeente is hierover niets te vinden. Er is ook geen persmededeling verspreid daarnet. Open VLD wil in deze Corona-tijden blijkbaar nog wat partijpolitieke spelletjes spelen. Wij hebben dit daarnet aangekaart in de gemeenteraad en onze verontwaardiging hierover geuit.”

Tom De Sutter – N-VA

“ Open VLD kiest er voor om tijdens de gemeenteraad reeds te communiceren op Facebook over hun Corona bon waar wij als raadsleden nu iets over horen tijdens de gemeenteraad. Geen communicatie van de gemeente - enkel van Open VLD- dan nog over iets wat nog verder moet worden onderzocht. Ivan Lybaert heeft zich daar terecht aan gestoord.

Ivan Lybaert: "Nog tijdens de info die gegeven werd in de gemeenteraad werd dit reeds op FB gezet. Het college beloofde hierover in gesprek te gaan met alle partijen.
Dit zijn praktijken van een dictatuur, niet van in een democratie. Men zou beter zorgen dat de mondmaskers bedeeld zijn tegen 4 of 11 mei. Maar neen, zal ten vroegste in de 3de week geleverd worden. Triestig."

Hilde Van Laere – Groen sp.a

Dit item werd niet geplaatst op de agenda van de gemeenteraad omdat dit – volgens Open VLD - nog maar enkele dagen besproken werd en niet op punt gesteld werd. De voltallige oppositie stond positief tegenover dit initiatief. Lokale handelaren steunen op deze manier? Wie kan daar nu tegen zijn? Groot was de verbazing toen bleek dat amper 40 minuten later het "nog op punt te stellen item” op de FB pagina van de partij werd gepost. Bovenaan de post staat een kop “Gemeentebestuur voorziet maatregelen” maar het luik van de Corona bon ( gezinnen) staat duidelijk als een feit, een beslissing. Dit wordt door onze fractie aanzien als zeer oncollegiaal, zeer ondemocratisch en respectloos naar de oppositie toe.

Daniël de Knijf – Vlaams Belang

“ Met het bedelen van de fameuze Coronabonnen op zich geen probleem. Het steunen van de lokale economie en lokale handelaars tijdens deze moeilijke periode is een positief gegeven.

De communicatie hierover is echter iets anders. Terwijl de leden van de oppositie pas tijdens de gemeenteraad van gisterenavond op de hoogte werden gebracht van het bestaan van deze bonnen stond hierover al een advertentie van Open VLD op Facebook.

Terwijl op de gemeenteraad door een schepen werd gezegd dat dit “ nog maar een idee was dat nog verder moest worden uitgewerkt” werd hiermee reeds “reclame” gemaakt in de media. Dit is totaal onverantwoord en uiterst ongepast.