De cultuurraad: van “Allez, Chantez!” tot Kortfilmfestival

Bennie
0 reactie(s)

Tekst Bennie Vanderpiete - Titelfoto Els Van Bosbeke ©

Onlangs stelde de cultuurraad de uitbreiding van zijn dagelijks bestuur voor. De ideale aanleiding voor Lochristinaar om eens langs te gaan en te horen wat onze gemeente de komende jaren mag verwachten op cultureel vlak.

Lochristi mag dan al een warme gemeente zijn waar het goed wonen is, op het vlak van cultuur waren we zeker geen voorbeeld. Het grootste pijnpunt was - en is nog heel even - ongetwijfeld de infrastructuur. Verenigingen, kunstenaars, muziekgroepen e.d. klagen al heel wat jaren over het gebrek aan ruimtes om op te treden, te repeteren of zich artistiek uit te leven.

Ondertussen is er, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, een nieuwe cultuurraad. En we konden de voorbije maanden al vaststellen dat er een nieuwe wind waait. Er was – de voorbije zomer - “Lochristi zingt” met een cultuurmarkt.

Op 1 september volgde het kortfilmfestival, een verfrissend initiatief. Ook de verkiezing van de cultuurlaureaat wordt over een andere boeg gegooid. Tijd om eens te peilen welke plannen de nieuwe cultuurraad nog allemaal heeft.

Voor we het over jullie plannen en initiatieven hebben, een korte vraag vooraf. Is er volgens jullie genoeg infrastructuur voor cultuur in Lochristi?

“We volgen op dit moment de realisatie van de projecten “Lodejo” en “Uyttenhove” strikt op. Dat worden 2 gebouwen met heel wat mogelijkheden. En zodra die infrastructuur beschikbaar zal zijn, denken we dat we goed zitten. Het zal een wereld van verschil zijn voor onze verenigingen.”

Hoeveel verenigingen zijn er ondertussen aangesloten bij de cultuurraad?

“Op dit moment zijn dat 42 verenigingen. Eén van onze nieuwe leden, Dominique, vertegenwoordigt evenementenradio VROB die onlangs toetrad. Met de cultuurraad zijn we niet enkel een spreekbuis voor die verenigingen, we zorgen ook voor coördinatie, overleg en samenwerking. We steunen hen maximaal, ook financieel. Daarvoor is jaarlijks een budget van zo’n 22.500 euro beschikbaar. De verengingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen rekenen op een basissubsidie van pakweg 150 à 200 euro/jaar. Het juiste bedrag hangt af van een aantal factoren. Daarnaast kennen we ook nog werkingssubsidies en projectsubsidies toe. En die steun hangt af van de activiteiten die georganiseerd worden.”

Er komt ook een database?

"We hebben een werkgroep “Lokaal talent” opgericht. Zij zullen het cultureel talent dat Lochristi rijk is, in kaart brengen. Niet enkel een lijst met namen, maar een mooi overzicht met alle nuttige gegevens, vaardigheden en interesses. Die database zal ter beschikking staan van organisaties die ze willen gebruiken. Stel dat een vereniging een deejay zoekt voor een feest, of een hiphop-groepje, dan kunnen ze die eenvoudigweg vinden in de de database. Maar de database zal JH Lodejo ook toelaten om heel gericht workshops te geven, activiteiten op maat te organiseren, de juiste personen te contacteren, samen te brengen en zoveel meer. Dat kadert dan weer in het project NÔK van het jeugdhuis. Maar daarover meer bij de officiële opening van het nieuwe jeugdhuis, vermoedelijk in juni. "

Jullie organiseerden de voorbije zomer een kortfilmfestival. Komt er een tweede editie?

Er komt inderdaad een tweede editie van het kortfilmfestival. De formule en de insteek zullen deze keer anders zijn. We spelen met het idee om het festival te spreiden over 2 dagen. Geïnteresseerden zouden dan, o.l.v. ervaren mensen, de eerste dag workshops kunnen volgen. We plannen daarvoor overleg met organisatoren die op dat vlak meer ervaring hebben en spreken ook regisseurs en filmmakers uit Lochristi aan. De uitvalbasis wordt vermoedelijk het nieuwe JH Lodejo. Onze projectaanvraag bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) werd alvast positief onthaald. “

Er is ook een nieuwe formule voor de 11 juliviering?

“Een academische zitting kan erg interessant zijn, maar we zochten een formule die toegankelijker is voor het grote publiek. En het dagelijks bestuur van de Cultuurraad keurde recent de beslissing goed om, voor de 11 juliviering, “Allez, Chantez!” te engageren. 5 jaar geleden ging “Allez, Chantez!” in Gent van start met de bedoeling om mensen samen te laten zingen.

Samen zingen verbindt en doet de zorgen (even) vergeten. Het initiatief was zo’n succes dat men deze zangsessies in Gent sindsdien maandelijks organiseert. Aanvankelijk in de Parnassuskerk, maar door het succes moest men uitwijken naar de Handelsbeurs. Daar nemen nu telkens 700 tot 800 enthousiastelingen deel. Het publiek krijgt zangboekjes met een bonte mix van populaire nummers, van muziek uit de jaren ’60 tot actuele hits."

“Allez, Chantez!” in Lochristi zal – indien alles verloopt zoals gepland - plaatsvinden op 11 juli, in jeugdhuis Lodejo. Het zal voor heel wat mensen ook een unieke gelegenheid zijn om een eerste keer de nieuwe infrastructuur te bewonderen.”

(Nvdr: “Allez Chantez” was in 2019 ook de openingsact van de Gentse feesten. Toen niet enkel met een zangcoach en een pianist maar met een groot orkest met strijkers en blazers. Het zangfeest lokte toen 10.000 mensen naar de pas heropende Reep).

Tot slot, jullie gooien de verkiezing van de cultuurlaureaat over een andere boeg?

“Het is onze bedoeling om in de toekomst te proberen een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij de verkiezing van de cultuurlaureaat. Net als vroeger kunnen alle inwoners van Lochristi nog voorstellen doen wie volgens hen op de longlist hoort en zo in aanmerking kan komen voor de titel van cultuurlaureaat. Voorstellen zijn nog steeds welkom en mogen per mail ingediend worden, met korte argumentatie, bij Tim.Columbier@lochristi.be .
De ervaring leert ons dat aan die oproep meestal niet veel gevolg gegeven wordt. Daarom nomineert het dagelijks bestuur van de cultuurraad en de cultuurdienst zelf ook Lochristinaren die actief zijn/waren in de cultuursector. Twaalf kandidaten werden de voorbije maanden al kort voorgesteld in het maandelijks infoblad van de gemeente. Er komen er nog vier bij."

" Vlak voor de zomer zullen er dan 16 genomineerden zijn. Een jury zal uit die groep de laureaat kiezen. Die jury zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van ons dagelijks bestuur, van de dienst “cultuur” en wordt mogelijks nog aangevuld met nog een aantal externe juryleden.
De inwoners van Lochristi zullen ook kunnen stemmen en bepalen wie de “publieksprijs” verdient. We overwegen nog om (jaarlijks) een “lifetime achievement award” toe te kennen.
De bekendmaking van de winnaars zal, als de werkzaamheden vlot blijven verlopen, plaatsvinden bij de officiële opening van het complex Uyttenhove.
Maar ook na de huldiging willen we de laureaat/laureaten veel meer te betrekken bij de culturele activiteiten en een podium bieden. Dit zal uiteraard ook afhangen van de discipline waarin ze actief zijn.

Er waait duidelijk een frisse culturele wind in Lochristi. We kijken alvast erg uit naar de opening van de nieuwe gebouwen en naar de 11 juliviering. En om nu al in de sfeer te komen en eens van de gezelligheid van “Allez Chantez” te kunnen proeven, onderstaand filmpje uit de Handelsbeurs.

(Foto’s : “Allez, Chantez!” © Els Van Bosbeke – Bennie Vanderpiete)