De single is de sigaar

Jean Marie
1 reactie(s)
De single is de sigaar

Tekst JMDB - Foto Sasha Freemind

De hoge belastingdruk in België is al heel veel jaren een vaststaand feit. In Lochristi zijn er 17 belasting reglementen en 4 retributies. Op alle niveaus blijven singles in de kou staan, van Federaal tot Lokaal.

Zo betaal je in Lochristi per adres 55 euro ‘wegens uw inschrijving in het bevolkingsregister’ of je er nu alleen, met 6 of 10 woont. Ook de roerende voorheffing is daar een voorbeeld van. Die belasting hangt vast aan de woning, ongeacht het aantal personen, dat er woont. Koppels kunnen die last met elkaar delen. Een alleenstaande moet die belasting volledig zelf ophoesten. In onze gemeente is deze heffing recent fors gestegen.

Ook de Federale regering ‘vergat’ deze groep bij de budgetbesprekingen. Verschillende experts (waaronder Prof. Sinardet) merken op dat de singles opnieuw in de kou blijven staan. Ook Carla Dejonghe, voorzitter van vzw All1 is het er roerend mee eens.

“Het bewijst nogmaals dat een singletoets nodig is, want wie alleen woont, wordt over het hoofd gezien. De cijferaars gaan te veel uit van de eigen situatie; het gezin. En ze beseffen niet hoe zwaar ze de alleenwonenden belasten.”

Tot op vandaag blijft de alleenstaande Belg de meest belaste persoon ter wereld, volgens het rapport ‘Taxing Wages 2021′ van de OESO. De belastingdruk voor een single komt in ons land uit op 51,5 %. Ooit verklaarde een toen grote partij dat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij.

Steeds meer mensen stappen alleen door het leven en Statbel plakt daar cijfers op. 35% van de bevolking is alleenwonend en nog eens 9.9 % is alleenstaande ouder, wat in totaliteit bijna 45% van de bevolking is.

Het zijn niet alleen forfaitaire belastingen die nadelig zijn maar ook het ‘huwelijksquotiënt’, waarbij inkomens kunnen doorgeschoven worden naar de partner, die minder verdient. Alleen de geleidelijke afschaffing van de crisisbelasting (in 1994 ingevoerd onder J.L. Dehaene) is positief.

“All1 vraagt een leefvorm neutrale fiscaliteit, die afgestemd is op de individuele leefvorm en niet op de klassieke gezinssituatie. De fiscaliteit mag bepaalde leefvormen noch bevoordelen noch benadelen”, aldus Carla Dejonghe.

Meer informatie? Http://www.all1.be/?lang=nl

Ook de waterfactuur is met het vast recht voor alleenwonenden duurder en de provincie heft niet anders.