Drill, patatten jassen, wachtlopen ...

Evarist Ganzelever
0 reactie(s)
Expo legerdienst Huis van Alijn Gent

Tekst Evarist Ganzelever - Foto HvAlijn

en karotten trekken. Bijna 25 jaar geleden is het, dat de laatste dienstplichtigen afzwaaiden, maar in het Huis van Alijn in Gent kan je ze nog zien marcheren.

Legerdienst Huis van Alijn

Doorheen de 20e eeuw viel bij jonge mannen, van alle rangen en standen en in alle hoeken van het land, een oproepingsbrief in de bus. Het leger was voor hen een nieuwe en onbekende wereld. Weg van hun vertrouwde huis en omgeving probeerde elke dienstplichtige zich aan te passen aan het soldatenleven. Tot de dienstplicht in 1993 werd opgeschort. Voortaan moeten jonge mannen geen rekening meer houden met een maandenlange legerdienst. Voor voorgaande generaties jongelui vormde de legertijd een periode in dienst van het vaderland en de gemeenschap. Een periode die hoort bij het volwassen worden. 'Je wordt er man'! Discipline, uniformiteit, hiërarchie en groepsgeest werden er hoog in het vaandel gedragen. Er waren ook alternatieven zoals burgerdienst, maar velen gingen 'bij den troep' in België of bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD).

Legerdienst Huis van Alijn

Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijks leven vanaf de 20e eeuw. Daarbij staan rituelen, tradities en gewoontes centraal. De expo 'Mijn legerdienst' vertelt dan ook het verhaal van de Belgische miliciens, van oproep tot afzwaai. Maar vooral het dagelijks leven van de milicien staat centraal. Wat betekende het voor jongens om een periode van hun leven in het leger te vertoeven? Daarnaast komt ook de geschiedenis van de legerdienst aan bod en wordt de context geschetst waarbinnen de dienstplicht evolueerde.

Legerdienst Huis van Alijn

De politiek, de wereldoorlogen, de economische en internationale evoluties hadden impact op de dienstplicht. Maar de tentoonstelling gaat nog een stapje verder, wil mensen aanzetten tot nadenken, niet alleen over het verleden, maar ook over vandaag.

EXPO Mijn legerdienst - Huis van Alijn - Kraanlei 65 Gent - nog tot april 2020

Meer info? https://huisvanalijn.be/nl/agenda/expo-mijn-legerdienst

Rondleidingen met reservatie:

 • online via BoekjeBezoek of  09 210 10 75
 • max. 20 pers. per gids. Om het kwartier kan een rondleiding starten.
 • datum en uur naar keuze.
 • duur: 1 uur
 • € 85,00 (€ 55,00 via Fonds Vrijetijdsparticipatie) + museumtoegang: € 6,00 (€ 4,50 - groepstarief vanaf 15 personen)
 • Secundair onderwijs: € 75,00 + gratis museumtoegang

Zonder reservatie/instaprondleiding:

 • Onze gids wacht je op aan de balie
 • 2019: 20.10, 27.10, 24.11, 22.12 om 11 uur
 • 2020: 26.01, 23.02, 29.03, 26.04 om 11 uur
 • duur: 1 uur
 • max. 20 pers. – zonder reservatie – vol is vol
 • museumticket + € 4,00 voor de rondleiding