Einde wegwerpbekers en afvalcijfers IDM

Jean Marie
0 reactie(s)
herbruikbare bekers IDM

© Tekst JMDB - Foto's IDM

Vanaf 2020 is het verboden om nog wegwerpbekers te gebruiken op evenementen en de afvalcijfers evolueren maar niet altijd in milieuvriendelijke zin.

IDM leent al langer aan organisatoren van evenementen herbruikbare bekers uit. Omdat ze verwachten dat de vraag naar deze milieuvriendelijke bekers in de toekomst alleen maar zal toenemen, gingen ze over tot een groepsaankoop waarbij we ook alle aangesloten gemeenten de kans gaven om in te stappen. In totaal werden 21.000 bekers aangekocht. De helft van deze bekers is voor IDM, de andere helft gaat naar de gemeenten en een aantal verenigingen.

Voorwaarden uitlenen

Sedert 1 juli kan je bekers ontlenen per 500 stuks (waarborg 25 euro per box). De kost voor verlies van 1 beker daalt naar een halve euro.

vaatwas herbruikbare bekers IDM

IDM kocht ook een vaatwasmachine aan, die mee kan ontleend worden, om de bekers tijdens het evenement sneller te kunnen afwassen. Voor deze machine dient een waarborg van 250 euro betaald te worden.

Meer info? https://www.idm.be/www-idm-be-ontlenen-herbruikbare-bekers.html

Sorteren op zomerevenementen

De logistieke dienst van IDM draait tijdens deze zomermaanden op volle toeren. Organisatoren kunnen bij IDM terecht voor de logistieke ondersteuning van hun evenement. Meer info via www.idm.be/evenementen

Jaarcijfers

ophalingen IDM zomerregime

Voor het eerst in 5 jaar merken ze een lichte stijging op in de afvalcijfers. De recyclageparken kregen in 2018 aanzienlijk meer bezoekers over de vloer. Inwoners gingen dus vaker naar het recyclagepark, maar brachten wel kleinere hoeveelheden binnen. IDM zette, dankzij het coaching traject van Mooimakers in 2017 en 2018 ook sterk in op openbare reinheid, met een grondige analyse van het vuilnisbakkenbeleid. Dat zorgde voor een stijging van het aantal publieke vuilnisbakjes en meer wekelijkse ledigingen.

Sluikstorten blijft ergerlijk

In 2018 zien ze een lichte daling van het aantal meldingen van sluikstorten maar er werd wel 6 ton meer opgehaald dan in 2017. Meer info? www.idm.be/jaarverslag

De totale hoeveelheid afval die IDM in 2018 inzamelde, strandt op 462,5 kg/inwoner of een stijging met 3 kilo. 71 % van het ingezamelde afval kon gerecycleerd worden.

De jaarlijkse hoeveelheid restafval via grijze container steeg met 3 kg tot 108 kg/inwoner. Er werd in 2018 ook iets meer PMD buitengezet en ook het GFT steeg licht. De glasbollen kregen dan weer iets minder glas te slikken. Voor 2019 verwachten ze een verderzetting van de stijging van het PMD-afval en het GFT-afval door de nieuwe sorteerregels voor de blauwe zak en de uitbreiding van de toegelaten etensresten in de groene container. Hierdoor kan het restafval opnieuw dalen.

Wat sluikstorten betreft zal men de piste onderzoeken om meer in te zetten op camerabewaking.