Eindejaar

Jean Marie
0 reactie(s)

Stilaan loopt het vat 2013 leeg en kunnen we uit een nieuw tappen. Of het een Grand Cru wordt of een château Migraine, is niet te voorspellen. In deze eindejaarsmodus is er nog altijd activiteit.

OCMW deelt geschenkjes uit

Cadeaus, feestmaaltijden en eindejaarsgekte staan nu op het programma. Het aantal elektronische verrichtingen zal ongetwijfeld weer records breken. Dat is echter niet voor iedereen zo.

Voor kinderen tot 12 jaar werd een geschenkbon van 20 euro voorzien rond Sinterklaas. Andere cliënten krijgen ter gelegenheid van het eindejaar een cadeaubon ter waarde van 25 euro

“ Na een grondige selectie werden 103 volwassenen weerhouden voor de eindejaarsbon en 63 kinderen voor een Sinterklaasbon. In totaal werd er voor 4.285 euro aan bons geschonken aan deze groep begunstigden. Dit budget komt van de opbrengst van de ontbijtbuffetten van afgelopen mei en van de cafetariaopbrengst op de Dag van de Zorg afgelopen maart. Dankzij de massale steun van de inwoners van Lochristi tijdens deze evenementen slaagden wij erin om heel wat minderbedeelde gezinnen een iets warmere feestmaand te bezorgen.” , aldus de mededeling van het OCMW.

Herinneringen van uit de bib via mail

Vanaf januari 2014 zal de bib je een herinnering sturen wanneer de inleverdatum er aan komt. Twee dagen voor het verstrijken van de inleverdatum ontvang je een herinneringsmail. Een derde aanmaning gebeurt nog altijd schriftelijk. Wil je van dit systeem gebruiken maken? Geef je e-mailadres op aan de balie van de bib.

Politiek

De nieuwe beleidsplannen (BBC of beleids- en beheerscyclus 2014-2019)) en ook de begroting 2014 staan nog op het programma. De gemeenteraad zal een last minute worden op maandag 30 december.

We volgen het op en informeren u graag van wat er in 2014 door het bestuur geserveerd wordt.