Even voorstellen? De cultuurraad!

Bennie
0 reactie(s)
Cultuurraad Lochristi Lochristinaar 2020

© Bennie Vanderpiete

De “nieuwe” cultuurraad van Lochristi wisselde al een paar maal van samenstelling. De voorstelling van een 5-tal nieuwe leden, onlangs, was een ideale aanleiding voor Lochristinaar om eens langs te gaan en mee te klinken op het nieuwe jaar. Even voorstellen? De cultuurraad!

Ontstaan Cultuurraad

In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact. Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren. Dit pact werd o.m. vertaald in een wet en in het decreet over het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012. Dat decreet stelde dat een cultuurraad in een gemeente kan helpen zorgen voor een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners. In Lochristi werd deze cultuurraad opgericht op 28 februari 1980 en is sindsdien één van de Lootse gemeentelijke adviesraden. Om de 6 jaar, en binnen de 6 maand na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, wordt een dagelijks bestuur samengesteld en dit voor de duur van 6 jaar. 

De samenstelling begin 2019

In februari 2019 werd een eerste keer vergaderd om, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, dus een nieuw dagelijks bestuur samen te stellen. Paul Denis (65) werd toen verkozen als nieuwe voorzitter en nam de fakkel over van Bert Vervaet. Paul woont ondertussen al meer dan 50 jaar in Lochristi, is vader van 2 dochters en een zoon en kent u vooral als voorzitter van vtbKultuur en vtbKultuur Oost-Vlaanderen.

Nog 2 andere leden maakten ook de overstap van de “oude” naar de “nieuwe” cultuurraad. Ondervoorzitter Joris Serlippens (47) woont sinds 20 jaar in onze gemeente. Zijn zoon en dochter liepen beiden school in de GBS Lochristi waardoor hij zich engageerde in het oudercomité. Joris is ook actief in de lokale afdeling van het Rode Kruis, net als Freddy Milo (58) die ook voorzitter van Curieus Lochristi is. Freddy huwde met Els De Waele, een dochter van Alois De Waele, een gekend Loots schrijnwerker. Freddy en Els hebben een dochter, Rianne.

Ook Rudy Tollenaere en Jean Pierre Lemey werden verkozen als stemgerechtigde leden.  Samen met schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse en cultuurambtenaar Sophie Mingels – beiden lid van rechtswege – vormden zij eerst het dagelijks bestuur.

Rudy Tollenaere (66) is als bakkerszoon een geboren en getogen Lochristinaar. Hij was zeer actief in JH Lodejo en is erg cultuur-minded. Hij is gepensioneerd journalist bij Het Nieuwsblad-De Gentenaar, waar hij gedurende een tiental van zijn 42-jarige carrière actief was op de redactie Cultuur en Lifestyle, om daarna de lokale site Lochristi Blogt van Het Nieuwsblad-De Gentenaar uit de grond te stampen. Hij is gehuwd met Agnes Goethals, waarmee hij een zoon en twee dochters heeft.
Jean-Pierre Lemey was aanvankelijk de nieuwe penningmeester, maar verliet ondertussen de cultuurraad. Sophie Mingels nam die taak sindsdien – “met volle goesting” – op zich. 

Uitbreiding van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad telt maximaal 15 en minimaal 8 leden. Eind 2019 mocht het dagelijks bestuur dan nog enkele nieuwe leden verwelkomen.
Clairette Vanbavinckhove (51) is afkomstig van Diksmuide en kwam in ’91 in Lochristi wonen. Met 4 zonen is ze voltijds huismoeder en ook actief in het oudercomité van de gemeentelijke basisschool. Bernadette De Loose (61) “ademt” als het ware cultuur. Ze is stafmedewerker in het designmuseum Gent waar ze zich focust op 20ste -eeuwse en hedendaagse vormgeving. Verder is ze actief bij vtbKultuur, vrijwilliger in de bibliotheek en bij diverse culturele verenigingen. Dominique Van Imschoot (48) is woonachtig in Destelbergen maar is als radiovrouw bij VROB al geruime tijd erg actief in Lochristi. Dominique is moeder van een dochter en een zoon. Guy Van Rysseghem (68) maakt al heel zijn leven deel uit van het Loots straatbeeld. Hij groeide hier niet enkel op, maar is ondertussen een gekend bloemist en actief bij het algemeen boerensyndicaat en een aantal beroepsverenigingen.

Jolien De Puydt, projectmedewerker bij JH Lodejo, zou normaal ook zetelen in de nieuwe cultuurraad. Maar Jolien besloot onlangs om vanaf 1 maart nieuwe oorden en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Een vacature voor een nieuwe beroepskracht voor het jeugdhuis werd midden januari al gepubliceerd. Die nieuwe beroepskracht zal ook zetelen in de nieuwe cultuurraad, “want we willen het jeugdhuis zeker betrekken bij het cultureel beleid” aldus Sophie MIngels.
 

Uiteraard hadden we het met de cultuurraad ook over hun plannen voor 2020 en de jaren nadien. Maar daarover meer volgende woensdag