GBS zwaait boegbeelden Chris en Freddy uit

Bennie
0 reactie(s)
GBS Lochristi Pensioen Freddy en Chris

© Bennie Vanderpiete

Vandaag is het de laatste schooldag voor directeur Chris Van Calenberge en meester Freddy De Wilde. Beiden vertrekken, na een mooie loopbaan aan de GBS Lochristi - Beervelde, met pensioen. Maar eerst werden ze nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Chris geeft de fakkel door aan Nancy

Als een ervaren kapitein loodste Chris Van Calenberge de voorbije maanden GBS Lochristi door de woelige coronastorm. Deze morgen was het tijd om afscheid te nemen van “zijn schip en de bemanning”.  De haven was bereikt.
Binnen GBS Lochristi was - met de grootste geheimhouding - een heus werkgroepje opgericht om het afscheid van directeur Chris Van Calenberge voor te bereiden en coronaproof te laten verlopen.

En dat afscheid begon deze ochtend vroeger dan anders want Chris werd - samen met zijn opvolgster Nancy Van de Voorde - om 8 uur al verwacht in Kaffee Preferee voor een gezellig ontbijtje. Daar kon alvast eens geklonken worden het einde van het schooljaar. Iets voor negenen werden de afscheidnemende en de nieuwe directeur dan afgehaald. Hun weg naar school was één lange erehaag waarbij de verschillende leerjaren volgens hun klasbubbels opgesteld stonden. Allen hadden ze iets voorbereid.

Het 6de leerjaar opende de rij en zij verrasten - t.h.v. de Koning Albertlaan - met een flashmob. De 5de klassen brachten een lied over de gemeenteschool en de leerlingen van het 4de leerjaar zorgden voor coole waves. Na het hindernissenparcours van de derdejaars dat Chris moest afleggen, volgden de kreten van de klassen 2A, 2B en 2C.

Ter hoogte van de bibliotheek zorgde het eerste leerjaar voor een vuurwerk en de kleuterklasjes bedankten hun afscheidnemende directeur met een mooi applaus. Op de speelplaats volgde dan het emotionele slotmoment. Chris overhandigde - letterlijk - de fakkel aan Nancy. En dat mocht deze keer met een “bubbelknuffel”.

Chris Van Calenberge

Chris Van Calenberge was als kleine jongen nog leerling van de GBS Lochristi. Toen hij - zelf zoon van een onderwijzer - in 1979 als leerkracht afstudeerde aan de normaalschool van Oostakker, deed hij eerst enkele interims en vervulde zijn dienstplicht. Toen moest men nog 10 maanden “onder de wapens”. Daarna begon hij in 1981 als onderwijzer in GBS Lochristi. “Ik heb aan bijna alle leerjaren lesgegeven, met uitzondering van de 5de klas. Het overgrote deel was ik leraar van het derde jaar. Er zijn in die lange loopbaan heel veel mooie momenten geweest. Maar als ik er ééntje moet uitpikken, dan kies ik voor iets van heel recente datum. Dat ik - in oktober 2019 - met een aantal kinderen naar Brussel mocht gaan om er de Groene Vlag op te halen was een heel fijne belevenis. Een bekroning van een tweetal jaren werken rond milieu en duurzaamheid” aldus Chris.
Toen Krista Everaert, de vorige directrice, in 2014 koos voor een TAO (Tijdelijke Andere Opdracht), werd Chris Van Calenberge aangesteld als (waarnemend) directeur.

Hoe groot de waardering vanwege de collega’s was, bleek in 2015. Het onderwijsblad “Klasse” deed een oproep naar alle scholen om kandidaten voor te dragen voor de titel van “Leraar van het jaar”. Die voordracht moest gebeuren door collega’s en het personeel van de scholen. Uit de meer dan 4.000 inzendingen werden 200 kandidaten genomineerd, daarbij ook Chris.
   
Samen met zijn echtgenote - juf Hilde Van Peteghem - heeft Chris 2 dochters, een zoon en ondertussen ook al 3 kleinkinderen.
Ik ga vooral de kinderen, de collega’s en de ouders missen. Ik was het gewoon om steeds onder zoveel mensen te vertoeven. Dit zal nu een pak verminderen en dat wordt aanpassen. Er staan veel klusjes te wachten in huis en in de tuin. Ook de kleinkinderen zullen nu meer mijn aandacht gaande houden. Het maakt me intens gelukkig ze te zien evolueren. Misschien komen er ook nog uitdagingen in het verenigingsleven van Lochristi. We zien wel…”

Groot applaus en fotoalbum voor Freddy

Vandaag is het ook de laatste schooldag voor Freddy De Wilde, vestigingsverantwoordelijke in Beervelde. Maar hij werd gisteren al in de bloemetjes gezet. Het oudercomité van GBS Beervelde had een oproep gedaan om ’s morgens aan de schoolpoort aanwezig te zijn en Freddy te bedanken met een applaus. En aan die oproep was massaal gehoor gegeven. De ouders stonden in de Kloosterstraat in 2 lange rijen langs het schoolhek dat versierd was met ballonnen en met een groot spandoek. Het onderstreepte nog maar eens het “familiale karakter” en het samenhorigheidsgevoel van deze vestiging.

Nadat Freddy het verkeer had geregeld aan het zebrapad mocht hij door de erehaag wandelen en een welverdiend applaus in ontvangst nemen. “Hebben jullie allemaal een dag verlof genomen” vroeg hij met een kwinkslag. Toen hij daarna de speelplaats opwandelde merkte Guillaume op “Amai, wat een applaus. Precies voor de koning”.

En op die speelplaats viel Freddy nog een verrassing te beurt. Alle kindjes stonden hem, samen met nog wat ouders, op te wachten en uit 215 keeltjes klonk het toen “Lang zal hij leven”. Nadat er nog duchtig gezwaaid werd op “Leef” van André Hazes jr. en geshaked op de “Plopsadans”, overhandigden 2 leerlingen een fotoalbum met beelden van de 10 jaar dat Freddy actief geweest is in Beervelde. Sofie De Clercq is de nieuwe vestigingsverantwoordelijke, Melissa De Sweemer vervoegt het lerarenkorps van GBS Beervelde. Met Freddy verdwijnt ook de laatste mannelijke leerkracht bij GBS Beervelde.

Freddy De Wilde

Op 3 september 1979 begon Freddy, net afgestudeerd als leerkracht, in GBS Lochristi in het tweede leerjaar. Om daarna in 1980, samen met meester Rony, het eerste leerjaar onder zijn vleugels te nemen. In 2010 “verhuisde“ hij naar GBS Beervelde om er de taak van vestigingsverantwoordelijke te combineren met lesgeven in het eerste leerjaar. Hij heeft in zijn loopbaan maar één lagere school gekend.

Zijn leukste herinneringen zijn het ontstaan van het schooltoneel met de vele “narepetities”, de oprichting van de kleuterschool nu meer dan 30 jaar geleden en de vele informele momenten met ouders, kinderen en collega’s. Ooit had hij een leerjaar met 2 leerlingen met dezelfde naam in de klas. Maar die naam stond maar één keer op de lijst. Voor hij dit in de gaten had waren er toch al een paar telbeurten gepasseerd. En tijdens zijn stageperiode maakte hij ook een keer mee dat de leerkracht in de klas in sliep viel. De leerlingen zijn nooit meer zo stil geweest als tijdens die activiteit.

De tijd die nu vrijkomt zal Freddy besteden aan zijn gezin, zijn 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Ook het sociale leven dat hij, samen met echtgenote Magda, opbouwde zal zeker verdere kansen krijgen. “Onder het motto “alles kan, niets moet” hopen we nog vele jaren actief onder de mensen te mogen komen en als het eventjes kan regelmatig binnen te springen bij de collega’s van Lochristi en Beervelde” aldus Freddy. In een eerder interview met Lochristinaar gaf Freddy al aan dat hij zeker nog zal te zien zijn op de planken van het schooltoneel.

Chris en Freddy, hartelijk dank al hetgene jullie 40 jaar voor onze kinderen deden. Lochristinaar was aanwezig bij in Beervelde en Lochristi. Het leverde 2 fotoreeksen op. Veel kijkplezier.
 

Fotoreeks afscheidsmoment Freddy De Wilde (klikken op foto om de  reeks te openen)
 

Fotoreeks afscheidsmoment Chris Van Calenberge (klikken op foto om de  reeks te openen)