Geen gif richting Wonderwoud

Jean Marie
0 reactie(s)
Geen gif richting Wonderwoud

Tekst JMDB - Foto Annick Gentier

De bouwheer van Oosterweel, Lantis stootte tijdens de werken op hoge concentraties PFOS of poly- en perfluoralkylstoffen. Verwijzend naar De Tijd en de problematiek in Antwerpen en vooral Zwijndrecht postte Ivan Lybaert, fractieleider N-VA in de gemeenteraad een bericht op FB als zou deze grond op weg zijn naar Hijfte.

De Waterweg bevestigt dat de vervuilde grond van Lantis niét onderweg is naar Lochristi.

zandwinning Wonderwoud Oostakker Lochristi

De overheid weet al langer dat de bodem op die locatie in het Antwerpse vervuild is. De Bond Beter Leefmileu en Greenpeace luidden de alarmklok en ze eisen dat deze gronden niet zomaar worden afgevoerd.

Wonderwoud Oostakker Lochristi

Lantis bevestigt dat het in bepaalde zones op de werf verhoogde PFOS-concentraties verwacht aan te treffen, maar zegt dat alle vervuilde grond "binnen het projectgebied" zal blijven. Het zal verwerkt worden in de berm rondom de Scheldetunnel en dat zal gebeuren op een manier die door OVAM is goedgekeurd.

Wij contacteerden Karen Buyse communicatieverantwoordelijke De Waterweg.

“Ik kan verder toelichten dat de site te Lochristi als mogelijke afzet locatie geldt voor gronden waar De Vlaamse Waterweg nv voorziet om dit vanaf 2022 te kunnen aanvullen en in te richten als Wonderwoud. De herkomst van de gronden is nog helemaal niet bepaald, maar wel is het een zaak dat we bij voorkeur kijken naar grondoverschotten van grote Vlaamse infrastructuurprojecten die makkelijk via de waterweg kunnen worden weggevoerd. Dit zijn gronden van grotere werven die de komende 5 tot max 10 jaar grondoverschotten zullen genereren, bij voorkeur ten gevolge van haveninfrastructuurwerken of werken aan waterwegen en kanalen.

zandwinning

Om de milieu-impact (transport van gronden) zo klein mogelijk te houden wordt ook voorzien dat de gronden via de waterweg worden aangevoerd (havengebied van North Sea Port) en rechtstreeks vanop het water onder druk en in een gesloten circuit worden ingespoten in een persleiding om de afstand te overbruggen tussen de aanvoer en de afzet in Lochristi. Tot 31/12/2020 gebeurde de aanvoer van gronden per vrachtwagen over de weg, wat we nu niet meer wensen te doen en bewust kiezen voor transport over het water en met persleiding. Sinds 1/1/2021 worden ook geen grondoverschotten meer geborgen.

Voor de verdere opvulling is de opmaak van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in voorbereiding. Deze vergunning zal bepalen welk type gronden kunnen en mogen afgevoerd worden naar Lochristi. Dit is nog afhankelijk van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning waarin o.a. de kwaliteit van de te bergen bodemmaterialen zal vastgelegd worden. Ook zal dit zijn conform de geldende regelgeving (i.h.b. Vlarem rubriek 60) met een duidelijke inkeuringsprocedure.”

Het gerucht deed al even de ronde en ook de gemeente liet zich informeren.

zandwinning Oostakker Lochristi Wonderwoud executieoord

Frederic Droesbeke (schepen Milieu)

“De gemeente heeft gevraagd om erop toe te zien dat er geen met PFOS vervuilde gronden in het Wonderwoud worden gedeponeerd. De Vlaamse Waterweg gaf aan dat hiervoor geen intenties noch mogelijkheden zijn. Wij volgen dit uiteraard verder op.”