Geen leven zonder water

Claudine
0 reactie(s)
ledebeek Lochristi

Tekst Claudine - Foto's JMDB/Bennie Vanderpiete

Hoe ervaren Lochristinaren de verdroging van Vlaanderen? Lochrisitnaar.com was benieuwd te vernemen hoe dorpsgenoten met het verontrustend waterprobleem omgaan. We verzekerden ook anonimiteit, indien gewenst en toch bleef het hier en daar stil. Over water wordt ook gezwegen.

Het is een korte steekproef en geen studie. Lochristinaar bedankt elke deelnemer aan deze korte bevraging. Op deze items ontvingen we graag antwoorden:

Hoe ondervindt u dat er zich een voortschrijdende daling van grond- en oppervlaktewater   voordoet?

  1. Welke zijn de gevolgen daarvan voor uzelf privé of professioneel? (Budget, teelten/variëteiten, wetgeving, …)
  2. Hoe voorziet u zich van water? (Watermaatschappij? regenwater? geboorde put? …….?)
  3. Wat kunnen de gevolgen zijn van een nog grotere waterschaarste voor uw bedrijf/privé?
  4. Kent u, plant u of adviseert u ingrepen die de situatie zouden kunnen omkeren?
  5. In welke periode(s) van het jaar en voor welke toepassing(en) gebruikt u meest water?
  6. Heeft u al maatregelen genomen om op watertekorten in te spelen? Wat is het resultaat daarvan?

Rawijs, Koning Albertlaan – www.rawijs.be

De zelfpluktuin kweekt groenten voor de leden en is begin dit jaar omgevormd tot een coöperatieve. Linda en Alex zijn er nog steeds actief samen met 6 nieuwe boeren.

Het grondwaterpeil van de vijver (gietwater) staat lager dan vroeger. Een andere vijver waar het te veel aan regenwater van de serre in de winter bezinkt, komt in de zomer droog te staan.

Verdord gras maar daar liggen we niet wakker van. Kiezen nu een ander grasmengsel met variëteiten die dieper wortelen.

Het huishoudelijk water is afkomstig van een filterput. De was gebeurt met regenwater en het te veel laten we in de tuin bezinken. Geen leidingwater.

Grootste zorg is dat onze filterput droog komt te staan. Het gras mag verdorren maar mislukte teelten waardoor ons deelnemers minder kunnen oogsten baart ons wel zorgen.

We grijpen al jaren in. We gieten alleen na nieuwe aanplantingen. In de tuin werken we met gelaagdheid – bomen, struiken en kruidlaag. Onder begroeiing zorgt ervoor dat de bodem bedenkt blijft, bomen staan voor schaduw en koelte en de struiken vullen het gehaal aan.

Terrasplant, Slagmanstraat – www.terrasplant.be

Terrasplant is plant-lovers locatie, lezen we op de site. Ze bieden voor tuin, patio, terras, veranda en interieur een mooi assortiment aan met respect voor natuur en kwaliteit. Voor professionals en particulieren. Contacteer ons en ontdek de passie en liefde.

Tot nu toe nog geen nadelen ondervonden. We erkennen het probleem en proberen hierop te anticiperen.

Watertekorten zouden dramatisch zijn voor onze teelten. Een drietal jaar geleden zijn we volledig overgeschakeld naar teelten die minder water vragen en nodig hebben.

We voorzien ons enkel van regenwater. Alles wat op de serredaken valt, wordt opgevangen en hergebruikt.

Waterschaarste kan betekenen dat wij water zouden moeten inkopen. Dat betekent dat de rendabiliteit naar beneden gaat en de ecologische voetafdruk groter.

We hebben plannen om onze bedrijfstuin nog verder aan te vullen met een assortiment bomen en struiken. Deze zorgen voor verkoeling en hebben bewezen dat ze de waterhuishouding enorm bevorderen in de omgeving.

Het meeste water gebruiken we in het voorjaar.

Hebben onlangs de helft van onze oude bedrijfsoppervlakte voorzien van groen. Oude serres en beton hebben plaats gemaakt voor open ruimte, aangeplant met groen en bomen.

 

proefbrouwerij lochristi reinaert bier

De Proefbrouwerij, Doornzelestraat - https://www.proefbrouwerij.com

De Proefbrouwerij werd opgericht in 1996 en is specifiek uitgerust voor het ontwikkelen en produceren van bieren voor derden. Onze klanten zijn bierarchitecten, opstartende of reeds bestaande brouwerijen, of individuele initiatieven. Een flexibele en geautomatiseerde technologie is noodzakelijk om te innoveren, lezen we op de site.

Het gemiddeld waterniveau in onze pompputten is op 2 jaar tijd met ongeveer 0.5 meter gezakt. (Gemiddelde 2018 versus 2020)

Water is de belangrijkste grondstof. Zonder water kunnen geen dranken gemaakt worden.

Quasi alles is putwater. De brouwerij heeft geen aansluiting op het net.

In het slechtste geval moeten we overschakelen naar leidingwater.

Waterhergebruik is gemakkelijk omdat afvalwater makkelijk te zuiveren is omdat alle vuil van natuurlijke oorsprong is. We zuiveren al ons afvalwater. Investeringen om het ver op te waarderen tot drinkbaar water worden gepland.

Gans het jaar door met een vrij constant verbruik.

Een voorbereidende studie om het opwaarderen van brouwerij afvalwater tot drinkbaar water is achter de rug. Momenteel lopen de investeringen om dit uit te voeren. We verwachten in 2023 hiermee effectief van start te kunnen gaan. Theoretisch zouden we het waterverbruik van De Proefbrouwerij tot 50% van het huidig verbruik kunnen herleiden.

Plantenkwekerij  

Vroeger was onze waterput 1 tot 2 x per jaar leeg en nu is die continu leeg van vroege lente tot begin van de herfst.

Privé gaan we voor minder gras afrijden met minder water en zo is er meer tijd voor de hangmat. Af en toe begeven struiken het. Professioneel hebben we – ondanks opvang regenwater – grote buffercapaciteit, systematisch zuiveren en hergebruik van gietwater regelmatig watertekort waardoor we verplicht zijn grondwater op te pompen.

Gebruiken ze alle drie – watermaatschappij – regenwater – geboorde put.

Privé is er een beetje ‘tuinschade’ maar professioneel is structureel watertekort realistisch. Nog meer inzetten op opvang, zuivering, recuperatie ..

Inzetten op kweek van producten die minder droogtegevoelig zijn. Het is een Europese trend. Kwekers zetten in op meer droogte- en hittebestendige planten. Dat is beter voor de kweek en geeft betere prestaties in de gemiddelde tuin.

Sint-Elooisschool – Zeveneken https://sintelooischool.be/

We zien elk kind als een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. We willen voor elke leerling gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst nastreven door een aanpak op maat. Als gemotiveerd, creatief en dynamisch leerkrachtenteam engageren we ons hier dag in dag uit voor, lezen we op de Welkompagina van deze vrije school.

Geen water in de wadi of grachten rondom het schoolterrein.

Dit heeft geen gevolgen voor de werking van onze school.

Vooral leidingwater. Slechts een klein deel is aangesloten op regenwater.

Er zijn plannen voor een nieuw sanitair blok (schooljaar 2021 – 2022) waarbij we 3 regenwater putten zullen plaatsen om de toiletten door te spoelen.

In de zomerperiode drinken de kinderen meer water en worden de wastafels meer gebruikt. Deze kwamen er tijdens de eerste lockdown.

Zelf neemt de school geen maatregelen maar we volgen de opgelegde maatregelen van uit de overheid rond watergebruik bij schaarste.

Familie D’Hollander – Van Laere (Zaffelare)

Bij een hoge grondwaterstand is er insijpeling de kelder. Dat is nu al een ganse periode niet zo.

Geen verder last. Eventueel is er wel een hoger verbruik van leidingwater maar de extra kost is niet alarmerend.

‘Stadswater’ en een regenput voor 1 toilet, de wasmachine en de tuin.

Gevolg kan alleen een hogere rekening zijn.

Familie De Bruyne - De Wilde (Lochristi)

De tuin wordt nu steeds vroeger een droge stofwolk.

We gebruiken waterleiding en regenwater.

Privé is het steeds moeilijker de biotoop in onze leefomgeving in stand te houden.

We plannen meer verwildering.

Water wordt meest gebruikt voor tuingebruik

Liever Anoniem

In onze boomgaard verliezen de perelaars sinds 2 jaar al in volle zomer hun bladeren en onze bloemenborders stonden er voor het 2de jaar op rij triestig bij. Dat laatste zouden we kunnen voorkomen door water te geven maar dat doen we principieel niet.

De tuin waar we veel in werken verliest in de zomer haar glans door watergebrek. Met het regenwater gaan we zuinig om omdat onze wasmachine en toiletten hierop zijn aangesloten. Enkele jaren terug was die in volle zomer leeg en dat viel tegen. Back to basics.

Bij nog grotere waterschaarste vrezen we ervoor dat zelfs het inheems plantgoed mogelijks doodgaat. Onze perelaars zullen nog een aantal snikhete zomers zonder voldoende opbouw van de ondergrondse waterreserve niet overleven. Bomen zijn een deel van het volledige ecosysteem. Toenemende droogte bedreigt de autochtone flora en fauna.

Naast maximaal opvangen en hergebruiken van regenwater is infiltratie zeer belangrijk. Elke burger met een ruime tuin zou ervoor moeten zorgen dat alle regenwater van zijn dak en bijgebouwen in de bodem kan dringen in eigen tuin. Het overtollige water kan worden afgeleid naar een wadi die al een klein beekje door de tuin vloeit. Minder opvallen kan je het regenwater door drainagebuien laten lopen doorheen de tuin waar het rustig in de bodem kan dringen.

Ons verbruik van leidingwater is vrij constant. Het kan wel stijgen doordat we de wasmachine tijdelijk overschakelen naar leidingwater om zo voldoende in de regenton te behouden voor de toiletten.

We proberen zo veel mogelijk regenwater op te vangen en te hergebruiken in de tuin.