Gemeentelijke administratieve sancties

Jean Marie
0 reactie(s)
PZ 5416 GAS gemeentelijke administratieve sancties

Tekst JMDB - Foto Bennie Vanderpiete/JMDB

Sinds 2015 geldt in de 4 gemeenten van de politiezone Puyenbroeck een gemeenschappelijk GAS-reglement. Het werd nu aangepast al was Zelzate niet helemaal akkoord met de voorgestelde aanpassingen. Ook hier onthield Groen-sp.a zich net al Vlaams Belang.

Op vraag van de procureur des Konings werd de verlaging van de leeftijd naar 14 jaar voor GAS-boetes voorgesteld. Zelzate ging hiermee niet akkoord en ook in de gemeenteraad hier werden opmerkingen geformuleerd..

CD&V ging akkoord en ondersteunt de verlaging van de leeftijd tot 14 jaar in het protocolakkoord omdat men hier bij jongeren onder 18 jaar eerst naar alternatieve opties kijkt voordat een boete wordt gegeven. N-VA ging ook akkoord maar stelde vast dat de voorbije jaren er geen enkele GAS boete werd opgelegd aan een minderjarige en verwees naar een probleem dat zich eerder in steden voordoet. De jeugdraad verwees ook naar de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst als vervanging. Open VLD was uiteraard akkoord.

Groen-sp.a onthield zich en verwees naar de procedure van ouderlijke betrokkenheid waarbij men het volledige veld van opvoedingsondersteuning in de schoot van een GAS-ambtenaar legt, die op dat vlak onbeslagen op het ijs komt. Door louter te focussen op het storende gedrag van een minderjarige en de sanctionering daarvan, vergeet men de onderliggende oorzaken en de context waarbinnen het wordt gesteld mee in kaart te brengen. Men verwees ook naar de kinderrechten commissaris die deze maatregel niet genegen is. Vlaams Belang onthield zich, vond de reglementering te uitgebreid om dat allemaal te bevatten en verwees naar de ontoegankelijkheid  van het staatsblad.

Grasmaaiers, houtzagen of andere werktuigen mogen nog steeds niet gebruikt worden op zon- en feestdagen mar men maakt nu uitzondering voor het professioneel gebruik bij land- en tuinbouwactiviteiten.

Vuurwerk, wensballonnen, en ander vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, carbuurkanonnen , knal- en rookbussen zijn verboden. Er kan uitzondering gemaakt worden voor geluidsarm vuurwerk al geldt in de eindejaar periode - op beslissing van de gouverneur - een algemeen verbod.

Het verbranden van afvalstoffen veroorzaakt geur- en rookoverlast. Er kunnen uitzonderingen worden toegestaan mits voorafgaande toestemming. Denk maar aan kampvuur en folkloristische evenementen om er enkele te noemen.

Vaak bezorgt men  - ondanks verzoek op de brievenbus – reclamedrukwerk, ook in leegstaande panden of onder de ruitenwissers van auto’s. Sommigen hebben ook geen boodschap aan regionale pers en de bedeler moet dat respecteren.

Vergaderingen of evenementen met openbaar karakter moeten worden aangevraagd via een evenementenformulier.

Ook winkeldiefstallen tot 250 euro kunnen onder bepaalde voorwaarden met een GAS-boete worden gedsanctioneerd.

Verder nog reglementering over de netheid van voetpaden en bermen en het ruimen van ijs en sneeuw. Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen al weet iedereen dat dit niet diervriendelijk is. Ook het opruimen van dierlijke uitwerpselen is hopelijk stilaan ingeburgerd?

Binnenkort worden alle details gepubliceerd en kan het vernieuwd reglement in voege treden op 1 januari 2021.