Gemeentelijke basisschool in 2022-2023

Jean Marie
0 reactie(s)
kleine speelplaats GBS Lochristi Schoolstraat

Tekst - Foto JMDB ©

Gisteren donderdag kwamen de leden van de onderwijscommissie in openbare zitting samen om geïnformeerd te worden over volgend schooljaar. De vele problematieken in het onderwijs (ook hier ongetwijfeld) kwamen niet aan bod. Verschuivingen in klasgroepen, reaffectaties, groene speelplaats, nieuwbouw of verbouwing en Oekraïne waren opgenomen in de agenda.

Geen info over langdurige afwezigheden en daardoor minder zorguren, gezondere werkbalans, te veel? externe bemoeienissen, HRM, openstaande vacatures (18 in Lochristi) en te hoge verwachtingen in een steeds meer eisende werkomgeving.

Wat brengt 2022-2023?

Het onderwijs zit al een tijdje in crisissfeer niet alleen hier maar op heel veel scholen, ook in het secundair onderwijs. Belangrijk is dat men de eventuele problematiek ook lokaal aanpakt. Minister Weyts is binnen de Vlaamse regering kop van Jut na de beslissing van het Grondwettelijk Hof en vindt de houding van coalitiepartner CD&V raar.

groene speelplek kleuterschool gemeente Lochristi

Kleuteronderwijs

De derde kleuterklas in Lochristi behoudt haar 3 klassen en blijft op 9. In Beervelde zijn er 4 klasjes. Kinderverzorging blijft meer dan noodzakelijk, aangezien er nog pampertjes worden gebruikt tot in de 2de kleuterklas. In Beervelde en Lochristi zal misschien een slaapklasje worden ingericht als ze extra uren kinderverzorging toegewezen krijgen. Het betekent immers ook extra toezicht en zorg.Om die redenen zal men dan proberen extra personeel aan te werven.

Gemeenteschool Beervelde GBS Lochristi

Lager onderwijs

In Beervelde wordt het 2de leerjaar ontdubbeld omdat er te veel in één klas samen zitten (28-29) en wordt een nieuwe klasunit geplaatst. In Lochristi zullen er volgend schooljaar 2 klasjes zijn in het 2ste leerjaar en geen 3, zoals nu. Gemiddeld zouden er 22-24 leerlingen zijn per klas, beloofde de directeur. Of dit probleem zich niet zal verplaatsen door vb. nieuwe instroom en zittenblijvers valt af te wachten.

De fietsstallingen in Beervelde voldoen niet.

fietsstalling gemeentelijke basisschool Beervelde

Reaffectatie

Is nodig voor 4 uur godsdienst en niet confessionele zedenleer, richting Destelbergen en Moerbeke. Leerkrachten blijven binnen de schoolgroep Reinaert.

groene speelplaats GBS Lochristi Schoolstraat Boudewijnlaan

Groene speelplaats

Het bodemonderzoek in verband met PFAS  gaf goede resultaten. Binnenkort worden alle maatregelen opgeheven en kan eindelijk gestart worden met de aanleg. Men hoopt zo snel mogelijk te beginnen maar september is wellicht te vroeg. Een deel van de ‘grote’ speelplaats is nu afgesloten.

Fase 6: nieuwbouw of verbouwing

De gemeente kan richting 2024 een project indienen om de school aan te passen en in te richten aan de hedendaagse behoeften. Een visie is er nog niet. Men verwijst o.a. naar geboortecijfers.

Wordt het een nieuwbouw of renovatie? Er is geen pasklaar antwoord van het bestuur en een extern onderzoek moet helpen klaarheid te scheppen. Een refter voor de kleuters, de sportzaal en de klascontainers waar nu de muziekschool is gevestigd staan op de lijst, net als zonnewering en andere kleinere ingrepen.

Oekraïne

Momenteel lopen 6 kinderen school (2 in Beervelde – 4 in Lochristi) en verder 1 kind in Sint Jozef en 1 in Zaffelare. Samenwerking over de netten was mogelijk maar werd afgewezen.

De kinderen gaan op dinsdag- en dondervoormiddag tot einde schooljaar naar Ferm in LoBos om Nederlands te leren onder begeleiding van gemeenteraadslid Hilde Van Laere. In de namiddag keren ze terug naar hun eigen klas. In de vakantie wordt de gastgezinnen verder ondersteund en stimuleert men de ouders ook om deel te nemen aan sportkampen en speelpleinwerking.

Op 27 augustus 2022 van 10 tot 12 is er alvast kennismakingsdag van 10 tot 12 uur. Fijne en welverdiende vakantie! - https://www.gbslochristi.be/  

gemeentelijke basisschool Lochristi

Getuigenissen van buiten Lochristi:

Sarah is godsdienstlerares en getuigt

“Het meest gehoorde vooroordeel over leraren is toch dat ze niet moeten klagen want ze hebben 3 maanden vakantie per jaar. Dat zal dan de negatieve kanten wel compenseren zeker? "Ze mogen het altijd eens overnemen in mijn klas. Die vooroordelen stroken echt niet met de realiteit.

Van startende leerkrachten wordt immens veel verwacht. Elke les moet voorbereid staan op papier, je moet je leerdoelen halen en dat kunnen bewijzen, werkblaadjes, mails, leerlingvolgsystemen … om nog maar te zwijgen van ouders die jouw punten aanvechten. ’s Avonds kom ik stik kapot thuis mét een lang to-dolijstje voor de dag erna." (Bron VRT)

Lotte was zij-instromer

"Dat contact met die leerlingen, in de klas staan, lesgeven, zelfs de voorbereiding, dat deed ik graag, maar door alles wat daarnaast bijkwam, besloot ik te stoppen. Ik weet dat ik zou kunnen helpen met het lerarentekort, maar voor mij was de administratie te veel. We moesten alles uitgebreid bijhouden per leerling, of het nu goed of slecht ging. … Ik ben nu jobcoach en iedereen die met mij is begonnen is ook uit het onderwijs gestapt. Het engagement is niet het probleem, maar de werkdruk die altijd blijft opstapelen.” (Bron VRT)

Zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/10/lerarentekort-getuigenissen/