Gemeenteraad 26 oktober 2020

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis Lochristi achterkant

Tekst - Foto JMDB

Er wordt ook nu geen publiek toegelaten in de zaal. De zitting is vanaf 20 uur live te volgen op https://www.youtube.com/watch?v=eTja8MjlT14. Bijna 2 jaar na de verkiezingen van 2018 is er een afsprakennota gemaakt voor de milieuadviesraad en die is goedgekeurd op de eerste echte vergadering.

Organisatie van de raadszittingen (fysiek, zonder publiek)

Voor de organisatie van de raadszittingen dringt een actualisatie van het besluit van de burgemeester van 20 maart jl., bekrachtigd door de raad op 30 maart, zich op. Conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid wordt voorgesteld om de raadszittingen verder fysiek te organiseren (met aangepaste opstelling van de tafels om de social distancing te respecteren) doch zonder publiek. De vergaderingen worden audiovisueel gestreamd, zodat de openbaarheid verzekerd is.

Aquafinproject ‘aansluiting Zeveneken’

Op 26 november 2007 nam de raad de principebeslissing en keurde hij de samenwerking overeenkomst en de aanstelling van het Vlaams gewest als opdracht gevend bestuur voor het project ‘aansluiting Zeveneken goed. Op 29 oktober 2018 keurde de raad de opdrachtdocumenten goed. Voor o.a. de overdracht van de ventwegen ter hoogte van de Zavel en de Halve Dreef aan de gemeente dient er nog een aangepaste samenwerkingsovereenkomst/addendum te worden voorgelegd.

Inbreng in natura ‘verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’

Aanbod openbare verlichting door distributienetbeheerder Imewo. Op 30 september 2019 keurde de raad het aanbod ‘Fluvius openbare verlichting en de toetreding tot Imewo voor activiteit openbare verlichting’ goed. Op de buitengewone algemene vergadering van Imewo van 11 december 2019 werd beslist dat de gemeente Lochristi als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard. De inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 1.310.441,76 euro, vertegenwoordigd door 39.313 aantal aandelen Aov en 327.616,76 euro cash. Het cashgedeelte werd reeds op 14 februari 2020 gestort op rekening van de gemeente.

inktzwam

Afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid

Op 25 maart 2019 wijzigde de raad de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid. Om een goede verstandhouding te bekomen tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke adviesraad is er een afsprakennota nuttig. Deze werd door de algemene vergadering van de adviesraad op 24 september 2020 met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Hulpverleningszone Centrum goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021

De brandweerzone wordt gefinancierd o.m. door de dotaties van de gemeenten en vraagt om voor Lochristi volgende bedragen goed te keuren voor 2021: exploitatie 707.963,07 euro, investeringen 74.630,19 euro en bijdrage pensioenen: 2.640,79 euro.

Coronamaatregelen

Tijdelijke maatregel m.b.t. het niet meer vergunnen van evenementen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken. Bekrachtiging geactualiseerd besluit van de burgemeester.

Het besluit van de burgemeester van 24 juli jl., bekrachtigd door de raad op 31 augustus, m.b.t. het niet meer vergunnen van interne en externe evenementen waarop publiek wordt toegelaten, loopt ten einde op 31 oktober 2020. Een geactualiseerd besluit is in opmaak maar moet eerst overlegd worden met de provinciegouverneur.

De volledige agenda vind je via https://www.lochristi.be/agendaplusnotulendetail/99/gemeente--en-ocmw-raad-van-26-oktober-2020