Gemeenteraad op 25 november 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
Lochristi begoniaveld herfst

Tekst - Foto JMDB

Het is weer gemeenteraad en dit zijn de belangrijkste punten met belangrijke uitgaven voor zo’n 770.000 euro. De gemeente moet ook op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria ’t Veerleveld.

Aankoop zoutstrooier

De huidige zoutstrooier is defect en  versleten na 15 jaar. De aankoopprijs wordt geraamd op 42.000 euro + btw.

Aankoop deel perceel grond Hijftestraat 1

Voor de realisatie van een vrijliggend fietspad rond de rotonde ter hoogte van de Hijftestraat is het aangewezen daar een stuk grond te verwerven met een oppervlakte van 11,22 m². De waarde wordt op basis van het schattingsverslag van 24 april 2017 geraamd op 3.197,70 euro (285,00 euro/m²) te verhogen met een wederbeleggingsvergoeding van 24,5% tot een totaal van 3.981,14 euro.

gemeentelijke basisschool Lochristi

Aankoop schoolmeubilair dienstjaar 2019

De aankoopprijs wordt geraamd op 18.267 euro + btw.

Eerste uitrusting Lodejo en Uyttenhove – aankoop stoelen

Op 13 augustus 2019 startte het college de procedure voor deze aankoop maar op 10 september 2019 werd de procedure stopgezet omdat de beschreven stoelen te gevoelig zijn voor krasvorming. De opdrachtdocumenten voor de aankoop zijn aangepast en de uitgave wordt geraamd op 36.595,65 euro, incl. btw. 

Bouwen van een polyvalent centrum site Uyttenhove – omgevingsaanleg

De opdrachtdocumenten voor de omgevingsaanleg, die nog niet werden voorgelegd aan de raad, zijn opgemaakt door Bulk Architecten uit Berchem en worden geraamd op 558.071,74 euro + btw. Voor de staalconstructies (o.a. brievenbus, overdekte fietsenstalling en waterornament) - voorlopig geraamd op 56.600 euro + btw, zullen afzonderlijke opdrachtdocumenten worden opgemaakt.

Aankoop elektrisch voertuig cultuurdienst

Na de realisatie van site Uyttenhove zal de cultuurdienst verhuizen naar deze site. Om materiaal te kunnen vervoeren bij de voorbereiding of op de dag zelf van evenementen is het aangewezen deze dienst te voorzien van een voertuig. Door de aankoop van een elektrisch voertuig is er geen uitstoot van CO2 en geeft de gemeente een duurzaam signaal aan haar inwoners en medewerkers. De aankoop kan gebeuren via Fluvius door in te tekenen op de gebundelde aankoop van duurzame voertuigen (elektrisch en aardgas) voor lokale besturen. De aankoopprijs voor het type bestelwagen met 5 zitplaatsen wordt geraamd op 28.658,00 euro + btw. 

Subsidiereglement Groene en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen

Op 27 mei 2019 keurde de raad het subsidiereglement Groene en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen goed. Omdat de berekening van het subsidiebedrag niet duidelijk is en omdat de verhouding van maximum 1/3 verharde en minimum 2/3 onverharde oppervlakte in de praktijk niet haalbaar blijkt, is het aangewezen het subsidiereglement aan te passen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om het subsidiereglement te wijzigen.

Uitbating van de cafetaria van de sporthal ’t Veerleveld

Op 30 juni 2020 loopt de concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria van de gemeentelijke sporthal ’t Veerleveld ten einde, ingevolge opzeg ervan door de concessiehoudster. Er wordt voorgesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de komende 6 jaar (stilzwijgend verlengbaar van jaar tot jaar, en dat ten hoogste driemaal). Alle (uitbatings)voorwaarden zijn opgenomen in de concessieovereenkomst, en de toewijzing zal gebeuren op basis van een zestal gewogen evaluatiecriteria (waarvan de concessieprijs de belangrijkste is). Er wordt een minimum instelprijs van 12.000 euro vooropgesteld. 

Verder veel agenda’s voor buitengewone vergaderingen  van Westlede, Imewo, Veneco, IDM, TMVW, EVA.

Verdeling van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking 2019

Voor subsidies ontwikkelingssamenwerking werd in het budget 2019 een krediet van 22.000 euro opgenomen. In het gemeentelijk infoblad werd een oproep gepubliceerd waarin geïnteresseerde hulpverleners werd gevraagd een aanvraag om subsidie in te dienen.

OCMW

Het gaat om kleine aanpassingen ingevolge de indexstijging  met 2.7% en het feit dat muntstukjes van 1 en 2 eurocent bij contante betaling worden afgerond. De consumptieprijzen stijgen niet.