Groene, open ruimte en milieu

Jean Marie
0 reactie(s)
Wonderwoud Lochristi Oostakker

Tekst - Foto JMDB

Na netheid, een financieel gezonde gemeente, welzijn en zorg zijn deze prioriteiten 5 en 6. Frederic Droesbeke is hierin belangrijk en bevoegd als schepen. Vooral CD&V en Groen-sp.a hadden kritiek.

Nog een laatste deel over de groene milieuplannen of accenten van het bestuur voor de komende jaren. Het werd allemaal voorgesteld en bekritiseerd op de laatste gemeenteraad van 2019 die begon om 19 uur en eindigde om 23.45 uur. Is het bestuur ambitieus? Of rekent ze op andere spelers?

parkje kerk Lochristi

Tendensen en vaststellingen – inwoners zijn tevreden over hun zicht op groen in de omgeving. Gemiddeld lagere tevredenheid over aanbod- groen en natuurvoorzieningen (63 tegenover75% in Vlaanderen). Open ruimte wordt gewaardeerd al vindt 55% dat er te weinig toegankelijke groene ruimte aanwezig is. 8.5% van de totale oppervlakte is buurtgroen (1ha) en dat is lager dan in Vlaanderen (24.5%) – Wijkgroen moet minimaal 10 ha beslaan en moet toegankelijk zijn vanuit het openbaar domein. Hier is nog ruimte voor zonnepanelen. Nu 2.3% tegenover 4.4% gemiddeld in Vlaanderen. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goed voor 60.2% van energieverbruik. Rioleringsgraad ligt laag. 1 cijfer 76.7% hier tegenover 86.5% in Vlaanderen. Restafval is ok met 112.9 kg restafval. Luchtkwaliteit  is gematigd en is lager dan gemiddeld. De CO2-uitstoot door transport (E17 meegerekend) bedraagt 3.34 ton en dat is hoger dan in de provincie (2.29) en het Vlaamse Gewest (2.06).

Open VLD partijprogramma

Belang van verzorgd openbaar domein met bebloemde dorpspleinen, haagjes tussen fietspad en rijweg. Pastorijtuinen in Zaffelare en Beervelde werden omgetoverd tot openbare parken, het Bonnebos in Zeveneken.

parkje kerk Lochristi dekenijwoning

De site Dekenijstraat wordt omgetoverd tot groene long in het hart van Lochristi. Groenpool ‘Wonderwoud’ met eventueel een BMX- en loopparcours, speelbos, hondenweide. Klimaatgezond Lochristi. Wil zelf goede voorbeeld geven. Voorbereiding rioleringswerken en wegenwerken.

CD&V

“ Ons derde speerpunt was een leefbare én groene gemeente door uitbouw van groenpolen in onze gemeente, een goede toegankelijkheid tot groene zones en initiatieven voor reductie van de CO2-uitstoot.

Het positieve element rond dit thema in het MJP is het voorstel om een groene long te ontwikkelen door invulling van de site Dekenij aan de hand van een participatietraject. Dit start weer met een studie die wellicht 2 jaar zal in beslag nemen. Hopelijk resulteert dit dan snel in een realisatie van het plan. Wij willen echter ook acties zien in alle dorpskernen. In de commissie stelden we de vraag wat jullie van plan zijn met het punt "duurzaamheidenveloppe" in het MJP waarvoor elk jaar 50.000 en volgend jaar zelfs 289786,29 euro voor voorzien wordt. Schepen Droesbeke gaf daarop ook een antwoord dat ons allerminst kon tevreden stellen: hij vermeldde energiezuinig eigen patrimonium, verwees naar de bestaande milieusubsidies, ontharden van voortuinen, planten van geboortebomen en investeren in duurzame wagens. Dit is niets nieuw en getuigt opnieuw niet van visie. Nochtans is het bedrag voor 2020 tot op de komma vastgelegd.

Hoe gaat het bestuur tegen 2030 de CO2 uitstoot in onze gemeente reduceren met 30% en hoe gaan we dat meten? We vonden in het MJP 3 x 30.000 euro voor "uitvoeren van adaptieve maatregelen burgemeester convenant", maar weer niets concreets.

Lochristi is ook niet ingestapt in het Europees project SURE2050, die de lokale besturen bijstaat, juist in het opstellen van zo’n strategisch project.  Niet verwonderlijk dus dat het geen plan kan voorleggen, noch een na te streven eindresultaat. Daar staat met andere woorden niets concreet over in het MJP. “

N-VA

“ Investering in groene long Lochristi centrum ? Alleen een studie van Veneco². De werkelijke uitgaven zijn nog niet opgenomen.”

Wonderwoud Lochristi Oostakker

Groen sp.a

“ De Klimaattafel van 2016, het meest succesvolle evenement in Lochristi qua inspraak tot nu toe, waar inwoners zich betrokken voelden, heeft heel waardevolle resultaten opgeleverd, die deels zijn opgenomen in een Burgemeester convenant. Maar het bleef bij dit ene moment. Het moest om toe te treden tot deze convenant. Zo’n vorm van inspraak moet echter het startpunt zijn en NIET het eindpunt zijn van zo’n traject.  Een heel belangrijk uitgangspunt voor het opstellen van dit MJP is vergeten: de klimaatopwarming/ klimaatverandering. Alle wetenschappers zijn het er over eens: het is een feit.

Het interview in 9080 met prof Marjolein Vanoppen geeft het aan: tegen 2100 staat Lochristi onder water, behalve Zeveneken. Duidelijker kan niet en geeft toch duidelijk aan dat we heel dringend en ambitieus maatregelen moeten nemen. De CO2- uitstoot is, naast andere oorzaken, een gigantisch probleem. Hoe ambitieus is het bestuur in haar maatregelen of laat ze de komende generatie letterlijk verdrinken? Wij vinden dat dringend een tandje moet bijgestoken worden!”