Haven Gent: Lek en lichtplan

Jean Marie
0 reactie(s)

Op kerstdag werd er bij PVS Chemicals een zwavelzuurlek vastgesteld. Het loste op in het water en de lucht en vormde geen gevaar voor de volksgezondheid, aldus de persmededeling.

Er kwam 200 m³ vrij en de dampen waren binnen een kleine perimeter hinderlijk en gevaarlijk.

Er is nu ook een globaal lichtplan voor de haven. Het werd opgemaakt ‘ met de bedoeling om de verlichting van de openbare ruimte en de bedrijventerreinen af te stemmen op de specifieke behoeften en het gebruik, om de identiteit van de haven te versterken, om de leefbaarheid van de dorpen in de Kanaalzone te versterken, om lichtvervuiling tegen te gaan en om rationeel met energie om te gaan.’

Niet alleen het efficiënt en energiezuinig verlichten van de openbare ruimte is hierbij belangrijk maar ook de verlichting van alle (private) haven- en industrieterreinen speelt mee. Voor de bedrijven zullen energie-efficiëntie en energiebesparing de belangrijkste stimulansen zijn, uiteraard rekening houdend met de arbeidsveiligheid.