Het Telraam van Groen Lochristi

Jean Marie
0 reactie(s)
Koning Albertlaan Lochristi

Tekst JMDB - Foto Groen

Het startte via een FB-pagina die Groen ondersteunt. De verkeersonveiligheid in de Koning Albertlaan werd ook aangekaart op de gemeenteraad. Alle partijen waren het erover eens dat de verkeersveiligheid eerst met voorlopige maatregelen, later met een definitief ontwerp moet aangepakt worden. Groen zette een telraam in om metingen te doen.

“ Met een bescheiden budget is het al mogelijk om gegevens te verzamelen die het gemeentebestuur kunnen helpen in beleidskeuzes. Gegevens of data zijn de grondstof van alle slimme steden. Zo zorgen we met z’n allen voor een veiligere leefomgeving. Citizen Science om het met een Engelse term te zeggen. “

Maar hoe verzamelen ze nu die gegevens? We kennen allemaal de fietstelpalen, de snelheids waarschuwborden en apps bestaan er ook al om verkeer veiliger te maken.

Onder het motto “meten is weten” kocht Groen Lochristi eind oktober een Telraam-toestel  aan om een verkeerstelling te doen in de Koning Albertlaan.

“ De onveilige verkeerssituatie voor de zachte weggebruiker daar in kaart brengen is het doel: dichtbij de bebouwde kom, de schoolomgeving met bib, speelplein, muziekschool, de gebrekkige staat van het wegdek, te smalle voetpaden, te smalle parkeerstroken, gebrek aan fietspaden en de vaststelling dat Waze gebruikers die van Lo-Dorp naar (bv.) North Sea Port Ghent willen, langs Koning Albertlaan en Hijfte-Center worden geleid. Ze geraken 1 minuut eerder op hun bestemming dan als ze via R4 rijden.

Dit waren voor ons voldoende redenen om met behulp van data een debat te starten met de beleidsmakers. Een oproep om keuzes te maken om de verkeerssituatie in de Koning Albertlaan en ruimere omgeving te verbeteren, verkeersveiliger te maken, vooral voor de zachte weggebruiker.”

Groen Lochristi wordt hierin ondersteund door de medewerkers door https://telraam.net/ om zo gegevens te verzamelen. Een klein meetinstrument aan het raam (liefst op 1ste verdieping) registreert en die gegevens zijn raadpleegbaar op de site.

In de week van 9 tot 15 november (herfstvakantie) telden we 14.705 zogenaamde objecten (voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen) en wat meteen opviel, was het hoge aantal grote voertuigen (bestelwagens, vrachtwagens, bussen). Maar liefst 16% van alle verkeer valt onder de categorie “groot voertuig”.

In de week van 15 tot 21 november (schoolweek) telden we 18.186 zogenaamde objecten (voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen) en wat meteen opviel, was het hoge aantal grote voertuigen (bestelwagens, vrachtwagens, bussen).

We zijn er ons van bewust dat we nog iets langer moeten meten om nog meer betrouwbare gegevens te verkrijgen, maar het is nu al een opvallende vaststelling. Als je dan ook nog merkt dat er heel veel grote voertuigen geteld worden bij de start en het einde van een schooldag, dan is dit toch een aandachtspunt voor onze beleidsmakers.

Het scheidingspunt auto versus zwaar verkeer is de bestelwagen. Grote voertuigen zijn dus : bestelwagens, wagens met aanhangwagen, pick-ups, lichte en zware vrachtwagens en bussen.

Het Telraam in de Kon. Albertlaan is nu een maand actief. Meetinstrumentenramen die pas actief zijn, gebruiken een generieke (en dus minder nauwkeurige) methode om die scheiding te maken. Sommige telramen zullen daarom veel te veel (of veel te weinig) grote voertuigen tellen. Dit verbetert zodra er enkele weken data beschikbaar zijn en dat is intussen het geval."

Meer info? https://www.telraam.net/nl/location/9000000916 voor een gedetailleerd overzicht voor de tellingen in de Koning Albertlaan.