Informatievergadering adviesraad personen met handicap

Bennie
0 reactie(s)

Dinsdagavond organiseerde de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (GAPH) voor het eerst een informatieavond. De polyvalente zaal van de bibliotheek was goed gevuld met een 35-tal geïnteresseerden, die naar een drietal uiteenzettingen kwamen luisteren.
Voorzitter Johan Depuydt lichtte toe dat de avond een tweeledig doel had. Enerzijds wou men, samen met de sportdienst en G-sport provincie Oost-Vlaanderen, informatie verstrekken over sporten met een handicap. Anderzijds bood deze avond ook mogelijkheid voor de adviesraad om eens in contact te treden met de mensen voor wie ze opkomen.

Tom De Grauwe vertelde als eerste spreker over zijn ervaringen uit de periode dat hij zelf actief is in de gehandicaptensport. Twintig jaar geleden begon hij met rolstoelhockey, maar werd later ook lid van een kaartclub en een schaakclub. Sport bevordert immers niet enkel de fysiek maar is ook belangrijk voor de sociale contacten. Zeker in het geval van mensen met een beperking.
In 2000 sloot Tom zich aan bij de tafeltennisclub Lobos, waar hij ondertussen ook jeugdtrainer geworden is.

“Tafeltennis is mijn leven geworden. Het werken met jeugd geeft me ook een enorme voldoening. Niets plezanter dan mijn eigen ervaringen te mogen overdragen op valide sporters en sporters met een handicap” aldus Tom. TTC Lobos telt, naast Tom, nog 4 mindervalide leden.

Vervolgens gaf sportfunctionaris Peter Geers tekst en uitleg over een enquête die, samen met de  GAPH, gehouden werd. De 360 personen die een gemeentelijke waarderingsvergoeding ontvangen (dit zijn de mantelzorgers -mensen die zorgen voor iemand met een beperking) werden aangeschreven. Bedoeling was om te polsen welke sporttakken de gehandicapten graag zouden beoefenen. Dergelijke enquête laat toe om nadien zeer doelgericht te werken en op die manier mensen met een beperking aan te zetten tot sporten. Zwemmen, fietsen, wandelen, dans, curling en bowling vormden de top-6.

Tot slot lichtte Eline Moerman de vzw Parantee toe. Zij stimuleren het sporten door mensen met een beperking in georganiseerd clubverband. Dit kan zowel in één van de 73 aangesloten G-sportclubs (sportverenigingen enkel voor mensen met een beperking) als in de 120 integratieclubs waarmee samengewerkt wordt. Integratieclubs zijn “gewone” sportverenigingen die een G-afdeling hebben of een inclusieve werking.
Het sportaanbod van de vzw Parantee is zeer ruim, omvat sporttakken voor alle vormen van handicap en richt zich zowel tot de recreatieve sporter als de topsporter.

Verder biedt Parantee ook een waaier aan informatie via een zeer uitgebreide en overzichtelijke website. Mensen met een beperking kunnen hier bijvoorbeeld een opvraging doen van de clubs met een aangepast sportaanbod in de nabijheid. Ook sportverenigingen die geïnteresseerd zijn om G-sport aan te bieden, vinden hier zeer veel informatie en kunnen ook bij Parantee terecht voor advies en bijstand.
Maar hiermee zijn niet alle problemen van de baan. Dat maakte ook de aansluitende vragenronde duidelijk. Eerst en vooral is er het transportprobleem. Vervoer is mogelijk via de MMC (Minder Mobielen Centrale) of via het rolstoelvervoer, een gemeenschappelijk initiatief van de OCMW’s Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke en Lokeren. Beide systemen zijn echter betalend en hebben ook hun beperkingen. Daarnaast is er nog het probleem van de begeleiding. Tot bij een sportclub geraken is één zaak, maar daar opgevangen en begeleid worden is nog iets anders.

Er is dus nog werk aan de winkel op het vlak van gehandicaptensport en dat is in onze gemeente niet anders.

“De gehandicaptensport staat hier nog echt in zijn kinderschoenen” zegt ons ook Tom De Grauwe achteraf. “We hebben in onze gemeente jammer genoeg nog geen enkele integratieclub”, bevestigt ook sportfunctionaris Peter Geers.

Lochristi telt 98 kinderen en 807 volwassenen met een erkende handicap (gegevens maart 2014). Het werkelijke cijfer ligt vermoedelijk veel hoger. Want gehandicapten boven de 65 jaar hebben de grootste moeite om hun handicap te laten erkennen. Van deze grote groep zijn slechts 360 personen bekend via hun mantelzorgers.
Dat is ook de grootste zorg van de voorzitter van de adviesraad, Johan Depuydt.

“Als ik één wens heb voor 2015, is het dat we er als adviesraad zouden in slagen om met al deze mensen in contact te komen. Zo zouden we kunnen luisteren naar hun problemen en verzuchtingen, opkomen voor hun belangen en trachten mee te zoeken naar oplossingen.”

Langs deze weg dan ook een warme oproep aan alle mensen met een handicap om eens contact op te nemen met de adviesraad en aan de Lootse sportclubs om eens te kijken of zij hun werking niet kunnen open stellen voor mensen met een handicap.

De contactgegevens van de leden van de adviesraad, zijn te vinden op de website van de gemeente of via deze link: http://www.lochristi.be/raadpersoneel/1681/gemeentelijke-adviesraad-voor-personen-met-een-handicap-gaph

Meer informatie over Parantee en G-sport vindt u op de website www.parantee.be