Inspraak is knelpunt meerjarenplan

Jean Marie
1 reactie(s)
oud gemeentehuis Lochristi

Tekst - Foto JMDB

De gemeente stelde voor de opmaak een studiebureau aan dat niet alleen een interne omgevingsanalyse uitvoerde maar ook een deel van de bevolking op een beperkt aantal domeinen de mogelijkheid gaf te participeren. CD&V en Groen sp.a hadden kritiek op het gebrek aan inspraak.

“ In samenwerking met de firma CC Consult (die de gemeente en het OCMW begeleiden bij de verdere opmaak van het meerjarenplan) werd een bevolkingsbevraging georganiseerd, waarbij aan 1.400 willekeurig gekozen inwoners van 16 jaar en ouder, een vragenlijst werd bezorgd om te peilen naar hun prioriteiten rond de thema’s ‘Wonen en omgeving’, ‘Actieve en bruisende omgeving’, ‘Mens & welzijn’ en ‘Dienstverlening, communicatie & participatie’. 

658 van de 1.400 aangeschreven inwoners bezorgden hun ingevulde vragenlijst terug aan het bestuur. Hun antwoorden werden gebundeld in het rapport ‘Resultaten bevolkingsbevraging Lochristi’.” (Blz.115-116 MJP)

De cultuurraad, CD&V en een inwoner formuleerden vragen, bedenkingen en voorstellen. Bepaalde adviesraden zoals jeugd- en ouderenraad werktn goed en hadden hun zegje terwijl vb. de milieuadviesraad pas recent werd samengesteld zonder meer. Inspraak en participatie stonden op plaats 10 bij de bevraging van de bevolking voor cultuur en communicatie.

park gemeentehuis Lochristi

CD&V (Dirk Van Nieuwerburgh)

Een eerste speerpunt voor onze partij was een actieve participatie van burgers in het beleid. Het nieuwe meerjarenplan is het resultaat van een lang traject met ook participatie via een rondvraag bij een 1400-tal burgers van onze gemeente, waarop een respons van ongeveer 40% gerealiseerd werd. In de enge zin is de burger dus betrokken bij het opstellen van het plan. We stellen echter vast dat - na de evaluatie van de enquête - burgers niet meer actief betrokken  werden in de beleidsvorming. Ook de adviesraden speelden maar een heel beperkte rol, voor zo ver deze al geïnstalleerd waren.

Betrekken van burgers in het beleid is niet hetzelfde als informeren. De meerderheid heeft echter nog kansen om dit de komende jaren in het kader van de dossiers beter te doen.

Groen – sp.a (Hilde Van Laere)

Een eerste opmerking willen we geven over het participatieve proces dat gevoerd wordt om tot de meerjarenplanning te komen. De bevolkingsbevraging, de omgevingsanalyse, de interne bevraging zijn uiteraard goede uitgangspunten om tot de MJP te komen.

Toch zijn we ontgoocheld over de inspraak van commissies en adviesraden.

U zegt “wij zijn op de adviesraden en wij weten wat er leeft”. Wij vinden dit te gratuit. Effectief de vraag stellen aan de adviesraden naar input MJP, dit meenemen in overwegingen, terugkoppelen naar de betrokkenen: dat is een actieve dialoog in het proces naar het opstellen van de MJP. Nu is daar te weinig tijd voor gemaakt en zijn zelfs niet alle adviesraden bevraagd. Wij hebben zo de indruk dat inspraak niet van harte gebeurt.

gemeentehuis Lochristi